Schválené v realizácii

3.4.2024

Elektronabíjacie stanice v meste Stará Ľubovňa

Cieľom projektu je podpora budovania verejne prístupnej infraštruktúry pre alternatívne pohony.


1.3.2024

Miestna občianska a preventívna služba Stará Ľubovňa

Cieľom projektu je posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, zníženie páchania protispoločenských činností, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, kde žijú obyvatelia MRK.


23.11.2023

Ochrana a podpora zdravia obyvateľov rómskej komunity na Továrenskej ulici v Starej Ľubovni

Cieľom projektu je ochrana a podpora zdravia obyvateľov rómskej komunity na Továrenskej ulici zriadením kontajnerového hygienického centra s pripojením na vodu a kanalizáciu.


13.11.2023

Debarierizácia Kultúrneho domu v Starej Ľubovni

Cieľom projektu je sprístupnenie kultúrnych podujatí a priestorov Kultúrneho domu v Starej Ľubovni znevýhodnenej skupine osôb – osobám so zdravotným postihnutím.


20.10.2023

Alej Za vodou

Cieľom projektu je revitalizácia verejného priestranstva a výsadba aleje z Jelší pozdĺž časti cyklotrasy na sídlisku Za vodou.


18.5.2023

Detské ihrisko Rodinka

Cieľom projektu je podpora sociálnej inklúzie detí vybudovaním nového detského ihriska.


6.2.2023

Skatepark v Starej Ľubovni

Cieľom projektu je doplnenie atrakcií a služieb cestovného ruchu pri rieke Poprad vybudovaním novej turistickej atrakcie – športoviska skatepark v blízkosti rieky Poprad a existujúcej cyklotrasy. Skatepark sa bude skladať z 2 hlavných línií prekážok ukončených štvrtinovými rampami a z tréningovej plochy.


2.1.2023

Rekonštrukcia ciest a chodníkov v meste Stará Ľubovňa

Cieľom projektu je rekonštrukcia a oprava miestnych komunikácií a chodníkov v meste Stará Ľubovňa, čím sa zlepší ich technický stav a zvýši sa dopravná vybavenosť mesta.


1.12.2021

Podpora opatrovateľskej služby Stará Ľubovňa II

Cieľom projektu je zabezpečiť dostupnosť domácej opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení.


Nastavenia cookies