Podané

22.4.2020

Materiálno-technické vybavenie Komunitného centra Podsadek v Starej Ľubovni

Cieľom projektu je komplexné poskytovanie kvalitných primárnych sociálnych služieb marginalizovanej rómskej komunite v miestnej časti Podsadek mesta Stará Ľubovňa. Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná dňa 03.02.2020 v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku 2020, vyhlásenej dňa 18.12.2019 Ministerstvom vnútra SR.


20.4.2020

Rekonštrukcia sociálno-hygienických zariadení MŠ Vsetínska 36, Stará Ľubovňa

Cieľom projektu je rekonštrukcia sociálno-hygienických zariadení v rámci relaxačno-pohybovej miestnosti MŠ Vsetínska 36 v Starej Ľubovni. Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná dňa 24.03.2020 v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie zameranej na individuálne potreby obcí, vyhlásenej dňa 01.01.2020 Ministerstvom financií SR.


2.4.2020

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Vsetínska, Stará Ľubovňa inštaláciou tepelného čerpadla

Cieľom projektu je zmena spôsobu vykurovania budovy Materskej školy na Vsetínskej ul. využitím aerotermálnej energie. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola podaná dňa 31.03.2020 v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na výstavbu zariadení navyužitie vybraných druhov OZE, vyhlásenej dňa 18.12.2019 Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou ako sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia.


2.4.2020

Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Za vodou, Stará Ľubovňa inštaláciou tepelného čerpadla

Cieľom projektu je zmena spôsobu vykurovania budovy základnej školy Za vodou využitím aerotermálnej energie. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola podaná dňa 31.03.2020 v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na výstavbu zariadení navyužitie vybraných druhov OZE, vyhlásenej dňa 18.12.2019 Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou ako sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia.


26.3.2020

Obnova atletickej trate pri ZŠ Levočská

Cieľom projektu je obnova existujúcej atletickej trate v areáli ZŠ Levočská. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola podaná dňa 11.112019 v rámci Výzvy MAS vyhlásenej dňa 12.07.2019 Miestnou akčnou skupinou ĽUBOVNIANSKO.