23.11.2023

Ochrana a podpora zdravia obyvateľov rómskej komunity na Továrenskej ulici v Starej Ľubovni


                                                                                                                                                                                               

 

 

Názov projektu: Ochrana a podpora zdravia obyvateľov rómskej komunity na Továrenskej ulici v Starej Ľubovni

Podpora: Úrad vlády Slovenskej republiky

Číslo projektu: 6891/2023/USVRK-KUS

 

Celkové oprávnené výdavky projektu: 19 780,79 €

Výška poskytnutej dotácie:  14 000 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 5 780,79 €

 

Popis projektu:

Predmetom projektu je vybudovanie vodovodnej a kanalizačnej prípojky a nákup sanitárneho kontajnera. Vybudovanie  kontajnerového hygienického centra s prívodom vody a kanalizácie zvýši kvalitu života obyvateľov komunity žijúcej na Továrenskej ulici  a prispeje k ochrane a podpore ich zdravia.

 

 

„Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou úradu vlády Slovenskej republiky – Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Za obsah projektu je výlučne zodpovedný prijímateľ – mesto Stará Ľubovňa“.

Publikované: 23.11.2023 | Zobrazené: 142

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies