20.10.2023

Alej Za vodou


 

 

 

Názov projektu: Alej Za vodou

Podpora: Úrad vlády Slovenskej republiky

Oblasť podpory: Budovanie a revitalizácia verejne dostupných priestranstiev v rámci zelenej infraštruktúry obce alebo mesta  

 

Celkové oprávnené výdavky projektu: 5 780 €

Výška poskytnutej dotácie:  5 780 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 0 €

 

Popis projektu:

Predmetom projektu je výsadba novej aleje pozdĺž cyklotrasy, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti sídliska  Za vodou.  Alej bude vysadená z 25 kusov Jelší lepkavej. Cieľom projektu je zrevitalizovať a zatraktívniť lokalitu v okolí potoka Jakubianka, ktorá je ideálnym miestom na trávenie voľného času obyvateľov mesta.

 

"Realizované s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky"

Publikované: 20.10.2023 | Zobrazené: 221

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies