3.4.2024

Elektronabíjacie stanice v meste Stará Ľubovňa


 

 

Názov projektu: Elektronabíjacie stanice v meste Stará Ľubovňa

Kód projektu: 03I04-26-V01-00014

Celkové výdavky projektu: 89 172 €

Výška poskytnutej dotácie:  74 400 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 14 772 €

 

Popis projektu:

Predmetom projektu je vytvorenie vhodných podmienok na zvýšenie podielu ekologických foriem dopravy a vybudovanie verejne prístupnej infraštruktúry pre alternatívne pohony, čím sa zníži produkcia celkových emisií v doprave v meste Stará Ľubovňa. V súčasnosti sa v meste nachádzajú tri nabíjacie body pomalého nabíjania AC, absentuje rýchlonabíjačka typu DC. Pre podporu a rozvoj elektromobility je preto žiadúce dobudovať dostatočný počet pomalých nabíjacích staníc a minimálne jednu rýchlonabíjaciu stanicu typu DC.

 

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Publikované: 3.4.2024 | Zobrazené: 144

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies