13.11.2023

Debarierizácia Kultúrneho domu v Starej Ľubovni


 

 

Názov projektu: Debarierizácia Kultúrneho domu v Starej Ľubovni

Podpora: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Program 2: Kultúra znevýhodnených skupín

 

Celkové oprávnené výdavky projektu: 18 665 €

Výška poskytnutej dotácie:  14 932 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 3 733 €

 

Popis projektu:

Predmetom projektu je vybudovanie bezbariérového prístupu do objektu Kultúrneho domu  - prostredníctvom inštalácie externej zdvíhacej plošiny. Zdvíhacia plošina bude umiestnená pri bočnom vstupe do kultúrneho domu. Cieľom projektu je sprístupnenie kultúrnych podujatí a priestorov kultúrneho domu znevýhodnenej skupine osôb  - osobám so zdravotným postihnutím.

 

 

„Projekt je podporený z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

Publikované: 13.11.2023 | Zobrazené: 196

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies