2.1.2023

Rekonštrukcia ciest a chodníkov v meste Stará Ľubovňa

 

 

 

Názov projektu: Rekonštrukcia ciest a chodníkov v meste Stará Ľubovňa

 

Hlavný cieľ: 

  • Odstraňovať alebo zmiernňovať nežiadúce rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a územného rozvoja regiónov.   
  • Zvyšovať ekonomickú výkonnosť, konkurencieschopnosť regiónov a rozvoj inovácií v regiónoch pri zabezpečovaní trvalo udržateľného rozvoja.
  • Zvýšovať zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľov v regiónoch pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja.        

 

Celkové oprávnené výdavky projektu: 336 754,07 €

Výška poskytnutej dotácie: 319 916,36 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 16 837,71 €

 

Popis projektu:

Predmetom projektu je podporiť územie udržateľného mestského rozvoja formou rekonštrukcie a opravy miestnych komunikácií a chodníkov v meste Stará Ľubovňa, čím sa zlepší ich technický stav a zvýši sa dopravná vybavenosť samotného mesta. V rámci realizácie projektu je naplánované odstránenie nedostatočných technických parametrov  dopravnej infraštruktúry a vytvorenie podmienok pre zvýšenie efektivity a kvality dopravy v najmenej rozvinutom regióne – okrese Stará Ľubovňa.

Pridanou hodnotou projektu je rozsah rekonštrukcie miestnych komunikácií na území celého mesta, pričom najvyšší počet úsekov rekonštruovaných ciest je v  centrálnej zóne mesta. Celkovo sa v rámci projektu plánuje zrekonštruovať 10 600 m2 ciest a 1 010 m2 chodníkov. Rekonštruované úseky boli v mimoriadne nepriaznivom technickom stave.  Realizáciou projektu sa výrazným spôsobom zlepší dopravná vybavenosť mesta a technický stav miestnych komunikácií.

 

 

 

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a a informatizácie Slovenskej republiky - program Podpora regionálneho rozvoja.

 

 

 

Publikované: 2.1.2023 | Zobrazené: 162

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies