Schválené v realizácii

18.8.2021

Skatepark Stará Ľubovňa

Cieľom projektu je vybudovanie nového športoviska Skatepark v blízkosti rieky Poprad a existujúcej cyklotrasy. Skatepark sa bude skladať z 2 hlavných línií prekážok ukončených štvrtinovými rampami a z tréningovej plochy.


22.4.2020

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v meste Stará Ľubovňa

Cieľom projektu je navýšenie počtu rómskych domácností na území mesta Stará Ľubovňa s kvalitnejšími podmienkami bývania a snaha o aktívnu participáciu príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít na verejnom živote. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola podaná dňa 16.09.2019 v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry, vyhlásenej dňa 26.06.2019 Ministerstvom vnútra SR.


Nastavenia cookies