Poslanci mestského zastupiteľstva

Volebný obvod č. 1 - ulice: Bernolákova, Komenského, Letná, Lipová, Mierová, Okružná, Štúrova, Tatranská, Tehelná, Vansovej, Vsetínska, Zimná 

Volebný obvod č. 2 - ulice:1. mája, 17. novembra, Budovateľská, Duklianskych hrdinov, Farbiarska, Garbiarska, Hviezdoslavova, Janka Kráľa, Jarmočná, Levočská, Ľubomírska, Mariánska, Michalská, Mýtna, Námestie gen. Štefánika, Námestie sv. Mikuláša, Obrancov mieru, Podsadek, Poľská, Popradská, Prešovská, Rastislavova, Sládkovičova, SNP, Stará Ľubovňa - bez ulice, Továrenská, Za vodou, Zamoyského, Zámocká

 

MUDr. Marta Benková

MUDr. Marta Benková

Volebný obvod č. 2
Mgr. Patrik Boďo

Mgr. Patrik Boďo

Volebný obvod č. 1
Mgr. Michal Filičko

Mgr. Michal Filičko

Volebný obvod č. 1
Ing. Pavol Gurega

Ing. Pavol Gurega

Volebný obvod č. 2
Mgr. Peter Hrebik

Mgr. Peter Hrebik

Volebný obvod č. 1
Mgr. Filip Lampart, PhD.

Mgr. Filip Lampart, PhD.

Volebný obvod č. 2
PhDr. Dalibor Mikulík

PhDr. Dalibor Mikulík

Volebný obvod č. 1
Mgr. Pavol Mišenko

Mgr. Pavol Mišenko

Volebný obvod č. 2
Ján Nemergut

Ján Nemergut

Volebný obvod č. 2
Patrik Nemergut

Patrik Nemergut

Volebný obvod č. 2
PhDr. Edita Oláhová

PhDr. Edita Oláhová

Volebný obvod č. 1
MUDr. František Orlovský

MUDr. František Orlovský

Volebný obvod č. 2
Jaroslav Pavlík

Jaroslav Pavlík

Volebný obvod č. 1
Ing. Marián Saloň, PhD.

Ing. Marián Saloň, PhD.

Volebný obvod č. 1
PaedDr. Klaudia Satkeová

PaedDr. Klaudia Satkeová

Volebný obvod č. 2
JUDr. Rastislav Stašák

JUDr. Rastislav Stašák

Volebný obvod č. 1
MUDr. Nadežda Suchá

MUDr. Nadežda Suchá

Volebný obvod č. 2
Miroslav Vrábeľ

Miroslav Vrábeľ

Volebný obvod č. 1
Nastavenia cookies