Poslanci mestského zastupiteľstva

Volebný obvod č. 1 zahŕňajúci ulice Bernolákova, Komenského, Letná, Lipová, Mierová, Okružná, Štúrova, Tatranská, Tehelná, Vsetínska, Zimná a Vansovej

Volebný obvod č. 2 tvorený ulicami 1. mája, 17. novembra, Duklianskych hrdinov, Obrancov mieru, SNP, Budovateľská, Farbiarska, Garbiarska, Hviezdoslavova, Janka Kráľa, Jarmočná, Levočská, Mýtna, Poľská, Popradská, Prešovská, Sládkovičova, Továrenská, Zamoyského, Zámocká, Za vodou, Námestím sv. Mikuláša, Námestím gen. Štefánika, miestnou časťou Podsadek
 

Ing. Peter Sokol

Ing. Peter Sokol

Volebný obvod č. 1
JUDr. Rastislav Stašák

JUDr. Rastislav Stašák

Volebný obvod č. 1
Mgr. Filip Lampart

Mgr. Filip Lampart

Volebný obvod č. 2
Mgr. Ján Tomus

Mgr. Ján Tomus

Volebný obvod č. 2
Mgr. Michal Šipoš

Mgr. Michal Šipoš

Volebný obvod č. 1
Mgr. Patrik Boďo

Mgr. Patrik Boďo

Volebný obvod č. 1
Mgr. Pavol Mišenko

Mgr. Pavol Mišenko

Volebný obvod č. 2
Mgr. Peter Hrebik

Mgr. Peter Hrebik

Volebný obvod č. 1
Michal Petrilák

Michal Petrilák

Volebný obvod č. 1
MUDr. František Orlovský

MUDr. František Orlovský

Volebný obvod č. 2
MUDr. Marta Benková

MUDr. Marta Benková

Volebný obvod č. 2
MUDr. Nadežda Suchá

MUDr. Nadežda Suchá

Volebný obvod č. 2
PaedDr. Klaudia Satkeová

PaedDr. Klaudia Satkeová

Volebný obvod č. 2
Pavel Jeleň

Pavel Jeleň

Volebný obvod č. 2
PhDr. Dalibor Mikulík

PhDr. Dalibor Mikulík

Volebný obvod č. 1
PhDr. Edita Oláhová

PhDr. Edita Oláhová

Volebný obvod č. 1
PhDr. Soňa Gaborčáková

PhDr. Soňa Gaborčáková

Volebný obvod č. 1
Mgr. Rudolf Žiak

Mgr. Rudolf Žiak

Volebný obvod č. 2