Poslanci poverení vykonávaním obradov

v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov a obradov organizovaných Mestom Stará Ľubovňa

 

vo volebnom období 2022 - 2026

 

PhDr. Dalibor Mikulík

PaedDr. Klaudia Satkeová

JUDr. Rastislav Stašák

 

 

Nastavenia cookies