Poslanci poverení vykonávaním obradov

v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

volebné obdobie 2018 - 2022

 

PhDr. Dalibor Mikulík

PaedDr. Klaudia Satkeová

JUDr. Rastislav Stašák

Mgr. Rudolf Žiak