Dozorné rady obchodných spoločností Mesta

SLOBYTERM, spol. s r. o., Stará Ľubovňa
Mgr. Rudolf Žiak - predseda
Ing. Pavol Gurega
Ing. Jaroslav Marinčín, MPH
Mgr. Pavol Mišenko
Bc. Alena Reľovská

EKOS, spol. s r. o., Stará Ľubovňa
JUDr. Rastislav Stašák - predseda
MUDr. Peter Bizovský, MPH
PhDr. Dalibor Mikulík
Ing. Milan Sivuľka
JUDr. Maroš Zima

ĽMS, spol. s r. o., Stará Ľubovňa
PhDr. Edita Oláhová - predsedníčka
Mgr. Patrik Boďo
Daniela Kravcová

MARMON, spol. s r. o., Stará Ľubovňa
Mgr. Pavol Mišenko - predseda
Pavel Jeleň
Ing. Aleš Solár