Zástupcovia Mesta Stará Ľubovňa (zriaďovateľa) v radách škôl a školských zariadení

 

s účinnosťou od 01.02.2019:

Základná škola, Komenského 6
MUDr. Peter Bizovský, MPH
PhDr. Soňa Gaborčáková
JUDr. Rastislav Stašák
Mgr. Michal Šipoš

Základná škola, Levočská 6
Pavel Jeleň
Mgr. Filip Lampart
Mgr. Ján Tomus
Mgr. Rudolf Žiak

Základná škola, Za vodou 14
PhDr. Edita Oláhová
PaedDr. Klaudia Satkeová
Ing. Aleš Solár
MUDr. Nadežda Suchá

Základná škola, Podsadek 140
MUDr. Marta Benková
Mgr. Peter Hrebik
MUDr. František Orlovský
Michal Petrilák

Materská škola, Vsetínska 36
PhDr. Dalibor Mikulík
Ing. Peter Sokol
Ing. Aleš Solár
JUDr. Rastislav Stašák

Materská škola, Tatranská 21
Mgr. Patrik Boďo
PhDr. Soňa Gaborčáková
Ing. Peter Sokol
Mgr. Ján Tomus

Centrum voľného času, Farbiarska 7
Mgr. Pavol Mišenko
PhDr. Edita Oláhová
Michal Petrilák

Základná umelecká škola J. Melkoviča, Okružná 9
Mgr. Peter Hrebik
PhDr. Edita Oláhová
Michal Petrilák
Mgr. Rudolf Žiak

Mestská školská rada Stará Ľubovňa
MUDr. František Orlovský
PaedDr. Klaudia Satkeová