Zástupcovia Mesta Stará Ľubovňa (zriaďovateľa) v radách škôl a školských zariadení

vo volebnom období 2022 - 2026

Základná škola, Komenského 6
MUDr. Peter Bizovský, MPH
Mgr. Patrik Boďo
Mgr. Peter Hrebik
JUDr. Rastislav Stašák

Základná škola, Levočská 6
Mgr. Filip Lampart, PhD.
Ing. Marián Saloň, PhD.
Ing. Aleš Solár
MUDr. Nadežda Suchá

Základná škola, Za vodou 14
Ján Nemergut 
Patrik Nemergut 
PaedDr. Klaudia Satkeová
Miroslav Vrábeľ

Základná škola, Podsadek 140 
MUDr. Marta Benková
Mgr. Peter Hrebik
MUDr. František Orlovský
Ing. Aleš Solár

Materská škola, Vsetínska 36
Mgr. Michal Filičko
Patrik Nemergut
PhDr. Dalibor Mikulík
JUDr. Rastislav Stašák

Materská škola, Tatranská 21
Mgr. Patrik Boďo
Ján Nemergut
PhDr. Edita Oláhová
Jaroslav Pavlík

Centrum voľného času, Farbiarska 7
Mgr. Pavol Mišenko
PhDr. Edita Oláhová
Ing. Pavol Gurega

Základná umelecká škola J. Melkoviča, Okružná 9
Mgr. Michal Filičko
Ing. Pavol Gurega
PaedDr. Klaudia Satkeová
Miroslav Vrábeľ

Mestská školská rada Stará Ľubovňa
MUDr. František Orlovský
PaedDr. Klaudia Satkeová

 

 

Nastavenia cookies