MUDr. František Orlovský

Volebný obvod: Volebný obvod č. 2

E-mail:fr.orlovsky@gmail.com

Mobil:0903 496 859