Poslanci mestského zastupiteľstva, Volebný obvod č. 2

Volebný obvod č. 2 tvorený ulicami 1. mája, 17. novembra, Duklianskych hrdinov, Obrancov mieru, SNP, Budovateľská, Farbiarska, Garbiarska, Hviezdoslavova, Janka Kráľa, Jarmočná, Levočská, Mýtna, Poľská, Popradská, Prešovská, Sládkovičova, Továrenská, Zamoyského, Zámocká, Za vodou, Námestím sv. Mikuláša, Námestím gen. Štefánika, miestnou časťou Podsadek

Mgr. Filip Lampart

Mgr. Filip Lampart

Volebný obvod č. 2
Mgr. Ján Tomus

Mgr. Ján Tomus

Volebný obvod č. 2
Mgr. Pavol Mišenko

Mgr. Pavol Mišenko

Volebný obvod č. 2
Mgr. Rudolf Žiak

Mgr. Rudolf Žiak

Volebný obvod č. 2
MUDr. František Orlovský

MUDr. František Orlovský

Volebný obvod č. 2
MUDr. Marta Benková

MUDr. Marta Benková

Volebný obvod č. 2
MUDr. Nadežda Suchá

MUDr. Nadežda Suchá

Volebný obvod č. 2
PaedDr. Klaudia Satkeová

PaedDr. Klaudia Satkeová

Volebný obvod č. 2
Pavel Jeleň

Pavel Jeleň

Volebný obvod č. 2
Nastavenia cookies