Mgr. Pavol Mišenko

Volebný obvod: Volebný obvod č. 2

E-mail:palomisenko@gmail.com

Mobil:0905 421 661