MUDr. Nadežda Suchá

Volebný obvod: Volebný obvod č. 2

E-mail:suchanada@gmail.com

Mobil:0905 498 702