JUDr. Rastislav Stašák

Volebný obvod: Volebný obvod č. 1

E-mail: rstasak@gmail.com

Mobil: 0907 185 983