PhDr. Edita Oláhová

Volebný obvod: Volebný obvod č. 1

E-mail:edit.olahova@gmail.com

Mobil:0905 521 723