Mgr. Patrik Boďo

Volebný obvod: Volebný obvod č. 1

E-mail:patrik.bodo.sl@gmail.com

Mobil:0911 173 534