Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok 1 k zmluve 329/2009 14.9.2011 Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve na projekt "Komplexná obnova MŠ ul. Tatranská, SĽ" DJ STAV, s. r. o. 43849164  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 k 334/2010 20.5.2011 Dodatok č. 1 k Zmluva o dielo č. 334/2010 Pienstav, a. s. 00188034   
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 1 k zmluve 14/2011 13.6.2012 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - stavba: "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej... Múzeum v Kežmarku   1 140,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok 1 k zmluve 401/2011 29.3.2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - Vybudovanie revitalizačného systému a vodozádržných... NetBuilding Slovakia, s. r. o. 43780610  19 229,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok 1 k zmluve o dielo 28.6.2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 145/0/931/2011 - "Prístavba a prestavba MŠH SĽ" Metrostav SK, a. s.   1 004 936,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok 1 k zmluve 5/2012 10.10.2012 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 41/2011 PROSPECT, spol. s r. o.    
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok 1 k zmluve 415/2010 4.7.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o dočasnom užívaní pozemku č. 415/2010 PERÍTIA, s. r. o. 36814474  4 417,80 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok 1 k zmluve 77/2012 28.12.2012 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 77/2012 Šlosár Miroslav    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok 1 k zmluve 14/2012 1.10.2012 Dodatok č. 1 k zmluve o vykonaní odborných činností vo výstavbe č. 14/2012 zo dňa 08. 02.... Ing. arch. Radoslav Repka    
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 1 k zmluve 16.8.2012 Dodatok č. 1 k zmluve o zámene pozemkov zo dňa 22.6.2012 Milan Petrilák a Alena Petriláková    
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 1 k zmluve 16.8.2012 Dodatok č. 1 k zmluve o zámene pozemkov zo dňa 28. 06. 2012 Rímskokatolícka cirkev, farnosť SĽ    
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok 1 k zmluve 265/2012 20.12.2012 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 265/2012 - prevod výlučného vlastníckeho práva k... ALEA INVEST, s. r. o.    
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 1 16.8.2012 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 14. 05. 2012 JUDr. Oľga Bitalová    
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok 2 k zmluve 102/2011 30.7.2012 Dodatok č. 2 k Úverovej zmluve č. 69841-2011 - úver na predfinancovanie NFP Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.   600 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok 2 k zmluve (263/2011) 24.9.2012 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 145/0/931/2011 - "Prístavba a prestavba MŠH Stará Ľubovňa" Metrostav SK, a. s.   1 034 001,58 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok 2 k zmluve 141/2010 31.8.2011 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov v objekte na Nám. gen. Štefánika 6 za... EUROKS JARABINA, s. r. o. 44609370  1 620,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok 2 k zmluve 110/2009 1.8.2012 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 110/2009 - priestory v objekte na Nám.... Spišská katolícka charita   1 728,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 2 1.8.2011 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 13/2011 Žofia Jarabinská 45848203  5 217,14 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok 2 k zmluve 368/2010 31.7.2012 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 368/2010 - ŠH Slobyterm, s. r. o.   1,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok 2 k zmluve 405/2010 31.10.2011 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 405/2010 Gahak, s. r. o. 36457531  2 640,00 EUR 
Nastavenia cookies