Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20114184 25.10.2011 Fa na základe objednávky za vykonanie prác v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň mesta SĽ. EKOS, s. r. o. 36168475  5 108,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111496 27.4.2011 Fa na základe objednávky za vykonanie prác v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň mesta... EKOS, s. r. o. 36168475  13 600,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111764 17.5.2011 Fa na základe objednávky za vykonanie prác v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň Mesta... EKOS, s. r. o. 36168475  4 284,72 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120002 28.5.2012 Fa na základe ročného vyúčtovania - náklady sa neobsadené byty Slobyterm, s. r. o.   1 437,73 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120004 28.5.2012 Fa na základe ročného vyúčtovania - náklady za byt č. 4 na Ul. Levočskej 38 od 1.4.2011 do... Slobyterm, s. r. o.   43,37 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 110001 27.5.2011 Fa na základe ročného vyúčtovania - náklady za byt na Ul. 1. mája 5 SLOBYTERM, s. r. o. - bytový dom 31719104  1 048,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 120605 3.10.2012 Fa na základe servisných protokolov za poskytnuté kondenzátory, opravu DVR DISS, servisnú... KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o.   187,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 20114657 16.11.2011 Fa na základe zmluvy č. 1/2008 o nakladaní s odpadmi na území mesta SĽ - skutočne... EKOS, s. r. o. 36168475  21 656,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 20113483 19.9.2011 Fa na základe zmluvy č. 1/2008 o nakladaní s odpadmi na území mesta SĽ skutočne... EKOS, s. r. o. 36168475  26 727,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 20113165 16.8.2011 Fa na základe zmluvy č. 1/2008 o nakladaní s odpadmi na území mesta SĽ skutočne... EKOS, s. r. o. 36168475  15 314,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 20112031 13.6.2011 Fa na základe zmluvy č. 1/2008 o nakladaní s odpadmi na území mesta SĽ skutočne... EKOS, s. r. o. 36168475  24 416,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 20114949 14.12.2011 Fa na základe zmluvy č. 1/2008 o nakladaní s odpadmi na území mesta SĽ za skutočne... EKOS, s. r. o. 36168475  22 691,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111743 12.5.2011 Fa na základe zmluvy č. 1/2008 o nakladaní s odpadmi na území mesta SĽ za skutočne... EKOS, s. r. o. 36168475  23 876,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 20115599 16.1.2012 Fa na základe zmluvy č. 1/2008 o nakladaní s odpadmi na území mesta SĽ za skutočne... EKOS, s. r. o. 36168475  15 942,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111393 14.4.2011 Fa na základe zmluvy č. 1/2008 o nakladaní s odpadmi na území mesta SĽ za skutočne... EKOS, s. r. o. 36168475  26 757,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 20114183 25.10.2011 Fa na základe zmluvy č. 1/2008 o nakladaní s odpadmi na území mesta Stará Ľubovňa skutočne... EKOS, s. r. o. 36168475  21 596,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110618 11.3.2011 Fa na základe zmluvy č. 1/2008 o nakladaní s odpadom za skutočne zrealizované vývozy za... EKOS, s. r. o. 36168475  16 829,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 111208625 6.4.2011 Fa na základe zmluvy č. 433227/1000518973 MEDIATEL, s. r. o. 35859415  130,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 111208625 27.4.2011 Fa na základe zmluvy č. 433227/1000518973 - produktové balíčky 992 MEDIATEL, s. r. o. 35859415  130,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2/2011 26.4.2011 Fa na základe Zmluvy o autorský dozor pri realizácii diela - Revitalizácia verejných... ZAAR TRNAVA, s. r. o., Ing. arch. Marcela Masaryko 45323747  3 267,00 EUR 
Nastavenia cookies