Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok 2 k zmluve 198/2009 3.1.2013 Dodatok č. 2/DZ221101201460103 k Zmluve o poskytnutí NFP číslo Z2211012014601 - projekt "ZŠ... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok 2 k zmluve 321/2010 3.1.2012 Dodatok č. 2/DZ221101207320102 k zmluve o poskytnutí NFP - projekt: Materská škola Tatranská,... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621  662 782,58 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 270/2009 28.6.2011 Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 029/2009 - "Úprava časti MK Ul. Vansovej od Ul. Okružnej SĽ" Ing. Milan Štupák - IVS 10769676   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok 3 k zmluve 334/2010 21.9.2012 Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 334/2010 - "Revitalizácia verejných priestranstiev v... PIENSTAV, a. s.   1 328 494,49 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok 3 k zmluve o dielo 28.8.2012 Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. SCH-2601/2010-MSL na zhotovenie stavby: "2x 16 b. j. - D4,... PIENSTAV, a. s.   914 753,40 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 3 1.8.2011 Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 243/2010 Helena Duranková - TEZEX 33075751  1 735,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok 3 k zmluve 300/2008 29.11.2012 Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 300/2008 UKN s. r. o.    
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok 3 k zmluve 405/2010 3.7.2012 Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 405/2010 Gahak, s. r. o.   2 640,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok 3 k zmluve 321/2010 23.5.2012 Dodatok č. 3/DZ221101207320103 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR   663 704,04 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok 4 k zmluve 13/2005 31.8.2011 Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 13/2005 - nebytové priestory na... Polanská Danuta 34915427  2 136,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 4 10.8.2011 Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov. Ľubovnianska knižnica 37781243  18 136,80 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok 5 k zmluve 28/2003 1.2.2012 Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov Angela Kruková 35396181  540,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok 5 k zmluve 148/2004 28.12.2011 Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 148/2004 Litvin Richard 37685902  875,52 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok 6 k zmluve 1562/1999 10.1.2012 Dodatok č. 6 k zmluve o nájme nebytových priestorov - SLAVEX - Svitana Slavomír 34310380  7 596,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok 9 k zmluve 2161/2001 27.11.2012 Dodatok č. 9 k zmluve o nájme nebytových priestorov 2161/2001 Piváreň "ESTO"   4 947,93 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č.9 k zmluve 1318/1997 27.11.2012 Dodatok č. 9 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1318/1997 MARM-Šoltýs Milan   3 110,52 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok 1 k zmluve 9/2012 6.3.2012 Dodatok k zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov - objekt mestskej tržnice, Popradská... Anna Kupecká 45960631  936,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 2 k zmluve 16-2011 26.5.2011 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov Ing. Ján Tiža 44589981  5 318,32 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok 2 k zmluve 282/2008 4.7.2011 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov Lívia Lukačovská - LIA 35397586  309,10 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok 2 k zmluve 169/2009 28.10.2011 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov Elena Hajasteková - Kadernícky salón E+E 40319822  960,93 EUR 
Nastavenia cookies