Zmluva č. Dodatok 2 k zmluve 321/2010

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

Typ: Dodávateľská
Číslo: Dodatok 2 k zmluve 321/2010    
Predmet : Dodatok č. 2/DZ221101207320102 k zmluve o poskytnutí NFP - projekt: Materská škola Tatranská, SĽ. 
Partner: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
IČO: 00156621
Adresa: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Dátum zverejnenia: 3.1.2012 
Dátum uzavretia zmluvy: 14.12.2011 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 662 782,58 EUR 
  Dodatok 2 k zmluve 321/2010, Veľkosť: 6.84 MB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies