Zmluva č. Dodatok 3 k zmluve 321/2010

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

Typ: Odberateľská
Číslo: Dodatok 3 k zmluve 321/2010    
Predmet : Dodatok č. 3/DZ221101207320103 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2211012073201 - projekt "MŠ Tatranská" 
Partner: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
IČO:
Adresa: Bratislava
Dátum zverejnenia: 23.5.2012 
Dátum uzavretia zmluvy: 16.4.2012 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 663 704,04 EUR 
  Dodatok 3 k zmluve 321/2010, Veľkosť: 1.62 MB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies