Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok 3 k zmluve 328/2009 1.12.2011 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov KALKUL, s. r. o. 31661548  5 702,16 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok 8 k zmluve 1173/1997 30.12.2011 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov Pastirčáková Eva 17126011  684,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok 1 k zmluve 52/2011 6.3.2012 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska 31796001  1,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok 2 k zmluve 221a/2010 2.5.2012 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov SMER-SD 31801242  72,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok 1 k zmluve 221a/2010 2.4.2012 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov - objekt na Nám. gen. Štefánika 6, SĽ -... SMER-SD 31801242  1 560,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok 1 k zmluve 1919/2011 29.3.2012 Dodatok k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác druhého... Úrad vlády SR   20 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 71/2011 15.4.2011 Dodávka PC COMCAS, s. r. o.    
Detail Zmluva Dodávateľská 70/2011 15.4.2011 Dodávka spotrebného materiálu COMCAS, s. r. o.    
Detail Faktúra došlá 11077 11.3.2011 Dodávka tepelnej energie za 02/2011 Slobyterm, s. r. o. 31719104  23 482,49 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dohoda k zmluve 419/2010 31.10.2012 Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo zmluvy o poskytnutí NFP číslo... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR    
Detail Zmluva Dodávateľská 175/2012 7.9.2012 Dohoda o partnerstve v rámci realizácie mikroprojektu pod názvom Spomienky na slovensko-poľské... Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju   49 712,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 197/2012 28.8.2012 Dohoda o spolupráci pri realizácií opatrení na ochranu pred povodňami na vodnom toku Pasternik Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.    
Detail Zmluva Odberateľská Dohoda k zmluve 366/2011 13.6.2012 Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí nenávratného... Fond sociálneho rozvoja    
Detail Zmluva Dodávateľská 393/2011 14.12.2011 Dohoda o urovnaní Slobyterm, s. r. o. 31719104   
Detail Zmluva Odberateľská 136/2011 4.5.2011 DOHODA O VKLADE EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská 94/2012 30.4.2012 Dohoda o vvplňovacom práve k blankozmenke č. 726/2012/D Všeobecná úverová banka, a.s. 31 320 155   
Detail Zmluva Dodávateľská 254/2012 4.12.2012 Dohoda o zrušení predkupného práva viaznucého na nehnuteľnostiach Polomčák Ján a Polomčáková Daniela    
Detail Zmluva Dodávateľská dodatok č. 1 k 11/2011 8.3.2011 Doplnok k mandatnej zmluve LEGAL TENDER s. r. o. 45 672 911  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 229/2011 1.8.2011 Dostavba kanalizácie m. č. Podsadek, Stará Ľubovňa Segametal Engineering s.r.o. 35972921  261 314,76 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2011 2.2.2011 Dotáciu na spoločensko- športové podujatie EURÓPSKY POHÁR PSÍCH ZÁPRAHOV 2011 Športový klub BKM Obnova Bardejov   100,00 EUR 
Nastavenia cookies