Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2724090033 9.3.2011 Fa - poplatky za telefón Slovak Telekom, a. s. 35763469  131,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 6724090039 9.3.2011 Fa - poplatky za telefón Slovak Telekom, a. s. 35763469  409,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 6725104560 7.4.2011 Fa - poplatky za telefón Slovak Telekom, a. s. 35763469  198,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 1725104558 7.4.2011 Fa - poplatky za telefón Slovak Telekom, a. s. 35763469  142,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 1725104565 7.4.2011 Fa - poplatky za telefón Slovak Telekom, a. s. 35763469  399,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011000013 25.2.2011 Fa - prevádzka, údržba, oprava Okresné stavebné bytové družstvo 31673821  20,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 03/2012 15.5.2012 Fa - Príspevok na krytie nákladov vo verejnom záujme v súlade so zmluvou o zabezpečení... Tenisový klub SĽ, s. r. o.   669,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2691200184 10.7.2012 Fa - refundácia náhrad funkčného platu Mgr. Štefana Karaffu - poslanca Msz Finančné riaditeľstvo SR   85,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120501 10.5.2012 Fa - Základná mesačná odmena za mesiac 04/2012 Ing. arch. Radoslav Repka   600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 121002 29.10.2012 Fa - záloha za zhotovenie zmien a doplnkov ÚPN SĽ č. 15, IBV VABEC (bez posudzovania SEA) Ing. arch. Martin Jaško   2 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201108_12 16.8.2011 Fa na základe mandátnej zmluvy zo dňa 28. 01. 2011 k zákazke: Dostavba kanalizácie m. č.... LEGAL TENDER, s. r. o. 45672911  3 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012/041 21.6.2012 Fa na základe obj. 2012096/2012 za nákup LED osvetlenia a vývod káblu NOAT, s. r. o.   1 739,36 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120274 22.6.2012 Fa na základe Obj. 2012097 za nákup tonerov a príslušenstva k výpočtovej technike. COMCAS, s. r. o.   703,78 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120271 26.6.2012 Fa na základe Obj. 2012098/2012 za nákup tonerov COMCAS, s. r. o.   3 181,39 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 20110239 29.12.2011 Fa na základe obj. č. 2011254/2011 prípravné a stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou... Slobyterm, s. r. o. 31719104  7 763,83 EUR 
Detail Faktúra došlá A1201132 27.8.2012 Fa na základe obj. č. 2012116/2012 za vizitky pre primátora mesta a prednostu MsÚ. Exo technologies spol. s r. o.   141,47 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120041 2.8.2012 Fa na základe objednávky č. 2012123/2012 za nákup pracovných odevov a obuvi ŠTELKA, spol. s r. o.   275,40 EUR 
Detail Faktúra došlá F2012088 4.10.2012 Fa na základe Objednávky č. 2012160/2012 za nákup ochrannej siete, sady športových... PESMENPOL, s. r. o.   10 383,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 20112054 7.7.2011 Fa na základe objednávky na rok 2011 za vykonanie prác v oblasti starostlivosti o verejnú... EKOS, s. r. o. 36168475  46 394,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111389 12.4.2011 Fa na základe objednávky za prevádzku karanténnej stanice psov za mesiac marec 2011. EKOS, s. r. o. 36168475  340,00 EUR 
Nastavenia cookies