Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá Fa 2010018 25.10.2011 Fa na základe zmluvy o dielo č. 01092011 za vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie... SAPAN, s. r. o. 44745583  1 800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20/10/11 25.10.2011 Fa na základe Zmluvy o dielo č. 06/2010 zo dňa 5. 8. 2010 podľa čl. V., bodu 5.4 za výkon... ARDEX A.I.D., s. r. o. 36484962  1 502,45 EUR 
Detail Faktúra došlá F 110235 16.8.2011 Fa na základe zmluvy o dielo č. 09/2009 za práce vykonané na stavbe "Úprava časti MK ul.... Ing. Milan Štupák - IVS 10769676  13 506,83 EUR 
Detail Faktúra došlá F 110110 27.5.2011 Fa na základe Zmluvy o dielo č. 13/2009 za práce vykonané na stavbe: "Komunikácie a TV k... Ing. Milan Štupák - IVS 10769675  21 999,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 160/2011 16.1.2012 Fa na základe Zmluvy o dielo zo dňa 29. 05. 2009 podľa čl. III cenu za vypracovanie Žiadosti o... SENSIM, s. r. o. 43857434  2 672,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 1116452 5.4.2011 Fa na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží Lindstrom, s. r. o. 35742364  28,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 03-2011 5.4.2011 Fa na základe zmluvy o vykonaní inžinierskych služieb č. 208/2009 zo dňa 1. júla 2009 za... Anton Novák - inžinierska a realitná kancelária 43367518  812,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10110113 16.1.2012 Fa na základe ZoD č. 145/0/931/2011 zo dňa 14. 09. 2011 za prevedené práce stavebné práce na... Metrostav SK, a. s. 35721278  125 205,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 10110104 8.12.2011 Fa na základe ZoD č. 145/0/931/2011 zo dňa 14.09.2011 za prevedené stavebné práce na stavbe... Metrostav SK, a. s. 35721278  59 279,30 EUR 
Detail Faktúra došlá F 20009 16.1.2012 Fa pre doménu STARALUBONA.SK - web hosting - STANDARD, upgrad webovej prezentácie. Netis Solutions, s. r. o. 43783627  132,00 EUR 
Detail Faktúra došlá F 20114 29.10.2012 Fa pre doménu STARALUBOVNA.SK - správy DNS záznamu domény 22.10.2012-21.10.2013 Netix Solutions, s. r. o.   31,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011-04-01 5.4.2011 Fa v súlade so zmluvou č. 507/2008 a jej dodatku č. 1 - vyhotovenie a overenie GP Milan Heretik - GEODET 34312498  578,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 110109 10.11.2011 Fa v zmysle Dodatku č. 2 Zmluvy o dielo 8/88 zo dňa 10.11.1988 "Dostavba zimného štadióna". PIENSTAV, a. s. 00188034  23 399,36 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 110027 29.4.2011 Fa v zmysle obj. č. 2010257/2010 za práce naviac pri posune chodníka o 1 m k bytovému domu Orava Pienstav, a. s. 00188034  4 709,51 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 110036 19.5.2011 Fa v zmysle objednávky č. 2011042/2011 za Rekonštrukciu chodníkov na ulici 1. mája - vstupy Pienstav, a. s. 00188034  12 512,78 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 110064 2.8.2011 Fa v zmysle objednávky č. 2011144/2011 - naviac práce "Revitalizácia verejných priestranstiev... PIENSTAV, a. s. 00188034  13 671,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012064 11.9.2012 Fa v zmysle objednávky č. 2012130/2012 za práce - elektrické napojenie klimatizačných... Ing. Milan KULIK PROM-EL   1 921,68 EUR 
Detail Faktúra došlá FV110024 5.4.2011 Fa v zmysle zmluvy č. 334/2010 "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne mesta... Pienstav, a. s. 00188034  277 307,11 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 110052 1.8.2011 Fa v zmysle zmluvy č. 334/2010 "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne mesta... PIENSTAV, a. s. 00188034  289 371,96 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 110037 24.5.2011 Fa v zmysle zmluvy č. 334/2010 "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne... PIENSTAV, a. s. 00188034  263 568,95 EUR 
Nastavenia cookies