Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2012148 28.8.2012 Fa za dodávku tovaru - čistiace prostriedky Tomáš Dinis   400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá Fa 2012139 13.8.2012 fa za dodávku tovaru - čistiace prostriedky Tomáš Dinis   217,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012170 21.9.2012 Fa za dodávku tovaru - čistiace prostriedky Tomáš Dinis   275,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 12007 6.2.2012 Fa za dodávku tovaru - Rekonštrukcia kuchyne ZŠ Levočská MULTI CLUB, s. r. o. 36477575  65 014,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012060 30.4.2012 Fa za dodávku tovaru podľa dodacieho listu Tomáš Dinis   349,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012132 6.8.2012 Fa za dodávku tovaru podľa dodacieho listu - na základe objednávky 2012126/2012 Tomáš Dinis   138,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 7206935022 2.3.2011 Fa za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256  288,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7206935184 2.3.2011 Fa za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256  4 013,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7287014418 1.4.2011 Fa za dodávku zemného plynu - Levočská 3, Nám. sv. Mikuláša 2,
Budovateľská 22, Stará...
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256  2 414,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7202422593 30.1.2012 Fa za dodávku zemného plynu - Levočská 3, Nám. sv. Mikuláša 2, Budovateľská 89, SĽ Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256  5 199,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7202422657 30.1.2012 Fa za dodávku zemného plynu - Nám. sv. Mikuláša 6, SĽ Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7202422430 30.1.2012 Fa za dodávku zemného plynu - Podsadek 31, SĽ Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256  379,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7287014261 1.4.2011 Fa za dodávku zemného plynu - Podsadek 31, Stará Ľubovňa Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256  288,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1-KST-2011 14.4.2011 Fa za dopravu účastníkov počas 45. ročníka Slovenského zimného zrazu turistov. Regionálna rada, Klub slovenských turistov 00689475  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20/02/2012 23.2.2012 Fa za dosku na písací stôl, hranole na lavičky - Matrika + Klub dôchodcov Jozef Vasiľ - DREVOMAT 35396831  251,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 27/2012 27.8.2012 Fa za dovoz kameňa pieskovec v rámci stavby "Revitalizácia verejných priestranstiev v... Peter Fiľak - Zemné práce   1 160,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 12011 25.2.2011 Fa za dychovú hudbu - kladenie vencov - Dom kultúry Dychová hudba Ľubovnianka 31944469  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002815 1.3.2011 Fa za elektrickú energiu Východoslovenská energetika, a. s.   12 659,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7417653263 4.5.2011 Fa za elektrinu Východoslovenská energetika, a. s. 36211222  12 659,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7417653264 4.5.2011 Fa za elektrinu Východoslovenská energetika, a. s. 36211222  3 126,00 EUR 
Nastavenia cookies