Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá FV 110084 25.10.2011 Fa v zmysle zmluvy č. 334/2010 "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne... PIENSTAV, a. s. 00188034  294 432,53 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120038 22.6.2012 Fa v zmysle zmluvy č. 334/2010 a dodatku č.2 "Revitalizácia verejných priestranstiev v... PIENSTAV, a. s.   93 699,36 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 110093 7.12.2011 Fa v zmysle zmluvy Dod. č. 2 Zmluvy o dielo 8/88 zo dňa 10.11.1988 "Dostavba zimného štadióna... PIENSTAV, a. s. 00188034  23 646,97 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 110114 2.12.2011 Fa v zmysle zmluvy Dodatku č. 2 Zmluvy o dielo 8/88 "Dostavba zimného štadióna - tréningová... PIENSTAV, a. s. 00188034  23 123,78 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 110113 2.12.2011 Fa v zmysle zmluvy Dodatku č. 2 Zmluvy o dielo 8/88 "Dostavba zimného štadióna - tréningová... PIENSTAV, a. s. 00188034  78 581,95 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120068 13.8.2012 Fa v zmysle zmluvy Dodatku č. 2 Zmluvy o dielo 8/88 zo dňa 10.11.1988 "Dostavba zimného... PIENSTAV, a. s.   10 249,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 110009 25.2.2011 Fa v zmysle zmluvy Dodatok č. 2 Zmluva o dielo 8/88 z 10.11.1988 "Dostavba zimného štadióna -... Pienstav, a. s. 00188034  21 944,08 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 110038 27.5.2011 Fa v zmysle zmluvy Dodatok č. 2 Zmluva o dielo 8/88 z 10.11.1988 "Dostavba zimného... Pienstav, a. s. 00188034  17 977,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 110045 14.6.2011 Fa v zmysle zmluvy dodatok č. 2 Zmluva o dielo 8/88 zo dňa 10.11.1988 "Dostavba zimného... Pienstav, a. s. 00188034  38 054,44 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 110048 7.7.2011 Fa v zmysle zmluvy Dodatok č. 2 Zmluva o dielo 8/88 zo dňa 10.11.1988 - "Dostavba zimného... PIENSTAV, a. s. 00188034  21 625,09 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 110080 19.9.2011 Fa v zmysle zmluvy Dodatok č. 2 Zmluvy o dielo 8/88 "Dostavba zimného štadióna - tréningová... PIENSTAV, a. s. 00188034  16 722,98 EUR 
Detail Faktúra došlá Fa FV 110098 24.10.2011 Fa v zmysle zmluvy Dodatok č. 2 Zmluvy o dielo 8/88 zo dňa 10. 11. 1988 "Dostavba zimného... Pienstav, a. s. 00188034  9 061,18 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 110069 16.8.2011 Fa v zmysle zmluvy Dodatok č. 2 Zmluvy o dielo 8/88 zo dňa 10.11.1988 "Dostavba zimného... PIENSTAV, a. s. 00188034  7 401,85 EUR 
Detail Faktúra došlá ES2011/020 27.4.2011 Fa v zmysle Zmluvy o dielo za prevedené práce na stavbe "Komplexná obnova MŠ ul. Tatranská... EKOSTAV SLOVAKIA, s. r. o. 36395463  310 909,13 EUR 
Detail Faktúra došlá ES2011-035 11.7.2011 Fa v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 06. 10. 2010 za prevedené práce v období od 1. 1. 2011 do 04.... EKOSTAV SLOVAKIA, s. r. o. 36395463  345 836,63 EUR 
Detail Faktúra došlá K2011010 14.12.2011 Fa v zmysle ZoD zo dňa 31. 03. 2011 dodávky na diele v rámci projektu "Kompostáreň SĽ",... Bioclar, a. s. 35806621  19 381,51 EUR 
Detail Faktúra došlá K2011002 7.12.2011 Fa v zmysle ZoD zo dňa 31. 03. 2011 za vykonané práce a dodávky na dielo v rámci projektu... Bioclar, a. s. 35806621  509 489,59 EUR 
Detail Faktúra došlá K2011009 14.12.2011 Fa v zmysle ZoD zo dňa 31.03.2011, vykonané práce a dodávky na diele v rámci projektu... Bioclar, a. s. 35806621  497 647,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120074 6.8.2012 Fa za "Finančný spravodaj rok 2013" TIRNA, vydavateľské družstvo   39,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 5700072632 20.2.2012 Fa za - havarijné poistenie motorového vozidla Kooperativa poisťovňa, a. s.   91,47 EUR 
Nastavenia cookies