Zmluva č. Dodatok č. 1 k zmluve 14/2011

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

Typ: Odberateľská
Číslo: Dodatok č. 1 k zmluve 14/2011    
Predmet : Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - stavba: "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne mesta Stará Ľubovňa" 
Partner: Múzeum v Kežmarku
IČO:
Adresa: Kežmarok
Dátum zverejnenia: 13.6.2012 
Dátum uzavretia zmluvy: 29.5.2012 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 1 140,00 EUR 
  Dodatok 1 k zmluve 14/2011, Veľkosť: 1.64 MB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies