Telefonné kontakty

 

Priezvisko a meno Oddelenie klapka Mobil
Dlugolinská Dagmar, Ing. Spoločný obecný úrad pre ÚR a SP 255  
Dudáš Vladimír, Ing.  Ekonomické oddelenie 216  
Dušeková Monika, Mgr. Odd. školstva, kultúry, športu a mládeže 234 0917227468 
Eštočinová Helena Ekonomické oddelenie 226  
Girgošková Helena Ekonomické oddelenie 226  
Gladišová Monika Kancelária primátora mesta a prednostu MsÚ 236  0917318325 
Grešová Mária, Mgr. Matričný úrad 262  
Grich František, Mgr. Referent informačných technológií 241  0917983409
Haľama Ján, Ing. Spoločný obecný úrad pre ÚR a SP 258  0911624833
Hetešová Monika, Mgr. Odd. správy majetku mesta 265  
Holiková Zuzana, Mgr. Odd. sociálnych vecí a bytovej politiky 251  
Hrebíková Anna, Ing. Odd. výstavby, územného rozvoja a ŽP 249  0903498700
Hudáková Anna, Mgr. Ekonomické oddelenie-Referent daní a poplatkov 261  
Macková Romana, Mgr. Odd. vnútornej správy a služieb obyvateľstvu 230  
Jaržembovská Janka, Bc. Spoločný obecný úrad pre ÚR a SP 257  
Jedinák Vasiľ, Ing. Spoločný obecný úrad pre ÚR a SP 258  
Joštiak Štefan, PaedDr. Školský úrad 243  0910617150
Karaffová Jarmila Ekonomické oddelenie 268  
Karaffová Mária, Bc. Matričný úrad 260  
Kollárová Eva, PaedDr. Odd. školstva, kultúry, športu a mládeže 214  0911277495
Kundľová  Bibiána, Mgr. Odd. sociálnych vecí a bytovej politiky 253  
Lichvárová Natália, Mgr. Ekonomické oddelenie-Referent daní a poplatkov 218  
Lukáčová Anna, Mgr. Ekonomické oddelenie 252  
Majerniček Jozef Ing. Odd. výstavby, územného rozvoja a ŽP 227  0905849454
Matoľák Maroš Odd. školstva, kultúry, športu a mládeže    0904645686
Matoľáková Monika, Mgr. Matričný úrad 260  
Motýľová Mária Odd. sociálnych vecí a bytovej politiky 253  
Murcko Štefan, Ing. Spoločný obecný úrad pre ÚR a SP 256  
Pavelčáková Katarína Odd. vnútornej správy a služieb obyvateľstvu 232  
Petriľak Štefan, Ing. Spoločný obecný úrad pre ÚR a SP 258  
Pilátová Ivana Odd. výstavby, územného rozvoja a ŽP 247  
Pristaš Miroslav, Ing. Odd. výstavby, územného rozvoja a ŽP 266  0903750428
Raššová Mária, Mgr. Odd. sociálnych vecí a bytovej politiky 253  0911277493
Redajová Iveta, Mgr. Ekonomické oddelenie - Pokladňa 242  
Repková Helena Odd. vnútornej správy a služieb obyvateľstvu - Podateľňa 111  
Smreková Jana, Ing. Odd. výstavby, územného rozvoja a ŽP 212  0911624835
Solár Aleš, Ing. Prednosta Mestského úradu 225  
Sovičová Marta, Mgr. Ekonomické oddelenie 248  
Srnka Miroslav, Ing. Ekonomické oddelenie 224  0911126096
Šebrová Eva, Ing. Spoločný obecný úrad pre ÚR a SP 255  
Šidlovský Ján, Ing.  Hlavný kontrolór mesta 245  0911623721
       
Šulcová Silvia, Bc. Odd. sociálnych vecí a abytovej politiky 251  0903463230
Tomko Ľuboš, PhDr. Primátor mesta 236  
Urdová Ľudmila Odd. vnútornej správy a služieb obyvateľstu - Podateňa 111  
Varcholová Miriama, Ing.  Projektový referent a ŠFRB 228  0903623066
Vaščáková Jana Odd. vnútornej správy a služieb obyvateľstu - I. kontakt 269  
Valkučáková Lucia, Ing. Ekonomické oddelenie-Referent daní a poplatkov 218  
Vilčinská Valéria, Ing. Odd. správy majetku mesta 233  
Vojteková Helena Kancelária primátora mesta a prednostu MsÚ 254  
Vrbjarová Ivana, Mgr. Projektový referent 267  
       
Železníková Katarína, JUDr. Odd. vnútornej správy a služieb obyvateľstvu 223  0903623017
Židovská Tatiana Odd. správy majetku mesta 265  
Žid Štefan, Mgr. Odd. správy majetku mesta 215  0911624834
Žid Michal, Ing. Odd. výstavby, územného rozvoja a ŽP 222  0903498701
Mestská polícia  Mestská polícia 238 0903 624 835

 

Nastavenia cookies