Telefonné kontakty

 

                            ZOZNAM TELEFÓNNYCH ČÍSIEL/KLAPIEK - 052/43 15 ---

                                                      A MOBILNÝCH ČÍSIEL

 

Priezvisko, meno, titul     Oddelenie Klapka Mobil
Bača Vladimír Oddelenie správy majetku mesta 246 0917 128 422
Dlugolinská Dagmar, Ing. Spoločný obecný úrad pre ÚR a SP 255  
Dudáš Vladimír, Ing. Ekonomické oddelenie 216  
Dušeková Monika, Mgr. Oddelenie školstva, kultúry, športu a mládeže 234 0917 318 325 
Eštočinová Helena Ekonomické oddelenie 226  
Fabianová Mária, Mgr. Spoločný obecný úrad pre ÚR a SP  256  
Fečko František Mestská polícia 238 0903 624 835
Girgošková Helena Ekonomické oddelenie 226  
Gladišová Monika Kancelária primátora mesta a prednostu MsÚ 236   
Grešová Mária, Mgr.  Matričný úrad 262   
Grich František, Mgr.  Referent verejného obstarávania  270  0917 983 409
Halama Ján, Ing.  Spoločný obecný úrad pre ÚR a SP 258  0911 624 833 
Hetešová Monika, Mgr.  Oddelenie správy majetku mesta  265  
Holíková Zuzana, Mgr.   Oddelenie sociálnych vecí a bytovej politiky  251   
Hrebíková Anna, Ing.  Oddelenie výstavby, územného rozvoja a životného prostredia 249  0903 498 700
Hudáková Anna, Mgr.  Ekonomické oddelenie/Referent daní a poplatkov  261   
Husár Peter  Oddelenie správy majetku mesta 246  0910 483 102 
Imrichová Valéria, Mgr.  Oddelenie vnútornej správy a služieb obyvateľstvu 230   
Jaržembovská Janka, Bc.  Spoločný obecný úrad pre ÚR a SP  257  
Jedinák Vasil, Ing.  Spoločný obecný úrad pre ÚR a SP  258   
Joštiak Štefan, PaedDr.  Oddelenie školstva, kultúry, športu a mládeže 243  0910 617 150 
Karaffová Jarmila Ekonomické oddelenie 268   
Karaffová Mária, Bc. Matričný úrad  260  
Kollárová Eva, PaedDr. Oddelenie školsta, kultúry, športu a mládeže 214  0911 277 495 
Kundľová Bibiána, Mgr.  Oddelenie sociálnych vecí a bytovej politiky  253   
Lichvárová Natália, Mgr. Ekonomické oddelenie/Referent daní a poplatkov  218   
Lukáčová Anna, Mgr. Ekonomické oddelenie  252   
Majerníček Jozef, Ing. Oddelenie výstavby, územného rozvoja a životného prostredia 227  0905 849 454 
Matoľák Maroš  Oddelenie školsta, kultúry, športu a mládeže  -----  0904 345 686
Matoľáková Monika, Mgr. Matričný úrad  260   
Musalová Michala, Mgr. Referent verejného obstarávania 213  
Murcko Štefan, Ing.  Spoločný obecný úrad pre ÚR a SP 257   
Pavelčáková Katarína Oddelenie VS a SO 232  
Petrilák Štefan, Ing. Spoločný obecný úrad pre ÚR a SP  258   
Pilátová Ivana Oddelenie výstavby, územného rozvoja a životného prostredia  247   
Polakevič Vladimír  Mestská polícia 238   
Pristáš Miroslav, Ing.  Oddelenie výstavby, územného rozvoja a životného prostredia  266 0949 448 940 
Raššová Mária, Mgr. Oddelenie sociálnych vecí a bytovej politiky 253  0911 277 493
Redajová Iveta, Mgr.  Ekonomické oddelenie - Pokladňa 242   
Repková Helena Podateľňa/1. kontakt  111  
Slodičák Ľudovít, Mgr. Mestská polícia  238   
Smrek Štefan Mestská polícia 238   
Smreková Jana, Ing.  Oddelenie výstavby, územného rozvoja a životného prostredia  212  0911 624 835
Solár Aleš, Ing.  Prednosta MsÚ 225   
Sovičová Marta, Mgr. Ekonomické oddelenie 248   
Srnka Miroslav, Ing. Ekonomické oddelenie 224  0911 126 096
Ščigulinský Oskar Mestská polícia 238  0911 624 836 
Šeľuk Ivan  Mestská polícia  238   
Šidlovský Ján, Ing.  Hlavný kontrolór mesta  245  0911 623 721
Šlacer Marek, Mgr.  Projetkový referent  231   
Šlosár Ján Mestská polícia  238  
Šulcová Silvia, Mgr.  Spoločný obecný úrad pre zabezpečenie sociálnych služieb 251  0903 463 230
Tomko Ľuboš, PhDr.  Primátor mesta 236  
Urdová Ľudmila  Podateľňa/1. kontakt  111  
Valkučáková Lucia, Ing. Ekonomické oddelenie/Referent daní a poplatkov  218   
Varcholová Miriam, Ing. Projektový referent a ŠFRB 228  0903 623 066
Vaščáková Jana  Podateľňa/1. kontakt   269  
Venglarčík Pavol  Mestská polícia  238   
Vilčinská Valéria, Ing. Oddelenie správy majetku mesta 233   
Vojteková Helena  Kancelária primátora mesta a prednostu MsÚ  254   
Vrbjarová Ivana, Mgr.  Projetkový referent  267   
Zima Vladimír, Ing.  Referent IT  241  0911 927 230
Železníková Katarína,JUDr. Oddelenie vnútornej správy a služieb obyvateľstvu 223  0903 623 017
Žid Michal, Ing. Oddelenie výstavby, územného rozvoja a životného prostredia  222  0903 498 701 
Žid Štefan, Mgr. Oddelenie správy majetku mesta 215  0911 624 834
Židovská Tatiana Oddelenie správy majetku mesta  265