Poslanci mestského zastupiteľstva

Volebný obvod č. 1 zahŕňajúci ulice Bernolákova, Komenského, Letná, Lipová, Mierová, Okružná, Štúrova, Tatranská, Tehelná, Vsetínska, Zimná a Vansovej

Volebný obvod č. 2 tvorený ulicami 1. mája, 17. novembra, Duklianskych hrdinov, Obrancov mieru, SNP, Budovateľská, Farbiarska, Garbiarska, Hviezdoslavova, Janka Kráľa, Jarmočná, Levočská, Mýtna, Poľská, Popradská, Prešovská, Sládkovičova, Továrenská, Zamoyského, Zámocká, Za vodou, Námestím sv. Mikuláša, Námestím gen. Štefánika, miestnou časťou Podsadek