Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská 300/2012 10.1.2013 Zmluva o vklade majetku - teplovodný kanál SO-06 na Ul. za vodou, sídlisko Východ v Starej... SLOBYTERM, s. r. o.   97 676,30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 78/2012 22.3.2012 Zmluva o užívaní poľovného revíru "SIHLA" Poľovné združenie SIHLA 42091071   
Detail Zmluva Dodávateľská 99/2012 15.5.2013 ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA TREI Reál Estate Stará Ľubovňa s. r. o. 46164774   
Detail Zmluva Odberateľská 102/2012 6.6.2012 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - Číslo zmluvy: ZoP/2012/160-BZ Východoslovenská distribučná, a. s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 299/2012 15.5.2013 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (zmluvy o zriadení vecného bremena) v súvislosti so stavbou... Východoslovenská distribučná, a. s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 298/2012 15.5.2013 Zmluva o uzavretí budúcej zmluve (kúpnej zmluvy) - pozemok, názov stavby: "Stará Ľubovňa -... Východoslovenská distribučná, a. s.    
Detail Zmluva Odberateľská 302/2012 17.6.2013 Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy - pozemky Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. 36022047  249 513,36 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 233/2012 21.9.2012 Zmluva o termínovanom úvere č. 54/009/12 Prima banka Slovensko, a. s.   300 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 197/2011 27.8.2012 Zmluva o spolupráci pri zabezpečení ďalšieho pokračovania projektov ETP Slovensko v meste SĽ ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj    
Detail Zmluva Dodávateľská 240/2011 10.8.2011 Zmluva o spolupráci medzi obcou Báčsky Petrovec, Republika Srsbsko a mestom Stará Ľubovňa,... Obec Báčsky Petrovec    
Detail Zmluva Odberateľská 130/2012 31.5.2012 Zmluva o spolupráci - 106/2012-IZ-R.O/V Fond sociálneho rozvoja    
Detail Zmluva Dodávateľská 261/2012 22.11.2012 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy - č. ZoP/2012/350 - 16 b.j.... Východoslovenská distribučná, a. s.   6 167,71 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 301/2012 10.1.2013 Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy - odberné miesto: Podsadek 28, SĽ Východoslovenská distribučná, a. s.   150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 264/2012 26.11.2012 Zmluva o prevádzkovaní elektroenergetického zariadenia č. 2226/4400/2012 - 16 b.j.-D4+TV,... Východoslovenská energetika, a. s.   127,03 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 104/2011 20.5.2011 Zmluva o požičke - dodatok č. 1 Pienstav, a. s. 00188034  277 307,11 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 259/2012 12.11.2012 Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka - stavba "Stará Ľubovňa obnova vodovodu... Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 40-2011 25.5.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby a to opatrovateľskej služby Františka Kocúnová    
Detail Zmluva Dodávateľská OS-SĽ 42-2011 2.6.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby Paulína Rončkevičová    
Detail Zmluva Dodávateľská 384/2011 2.12.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby Paulína Barlíková    
Detail Zmluva Dodávateľská 66/2012 23.4.2012 Zmluva o poskytnutní účelovej dotácie na činnosť volejbalového klubu mesta Volejbalový klub mesta 37884760  39 400,00 EUR 
Nastavenia cookies