Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská 3/2012 2.7.2012 Zmluva o dielo, ktorej predmetom je nákup techn. zariadení a spotrebného materiálu, nákup... Versity, a. s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 289/2012 18.12.2012 Zmluva o dielo na zhotovenie projektu stavby "Komplexná obnova MŠ Vsetínska, Stará Ľubovňa". Ing. Tibor Petrík, a. p. u., architektonicko-urbanistická projekcia   6 180,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 151/2011 27.5.2011 Zmluva o dielo na kosenie trávnatých plôch a pomocné práce na ich čistení Korčkovská Ida 44685441  808,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2012 9.10.2012 Zmluva o dielo č. 41/2011 - zhotovenie diela-stavby "Technické opatrenia pre protipovodňovú... PROSPECT, spol. s r. o.   280 610,52 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 362/2011 20.12.2011 Zmluva o dielo - Zmluva o informačnom systéme samosprávy a licenčná zmluva CORA GEO, s. r. o. 31612989   
Detail Zmluva Dodávateľská 343/2011 3.11.2011 Zmluva o dielo - zhotovenie projektu - Chodník Ul. Mýtna smer Podsadek, SĽ SAPAN, s. r. o. 44775583  1 800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská dodatok č. 1 k zm. 403/2009 7.7.2011 ZMLUVA O DIELO - STAVEBNÝ DOZOR KOMPOSTÁREŇ Ing. Peter Kúdeľa 11933208  21 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 194/2012 27.8.2012 Zmluva o dielo - Modernizácia a rekonštrukcia MŠH, Stará Ľubovňa" ATELIÉR AUaI s. r. o.   4 620,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 401/2011 22.12.2011 Zmluva o dielo - "Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok... NetBuilding Slovakia, s. r. o. 43780610  18 458,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 239/2011 13.9.2011 Zmluva o dielo - stavba "Námestie generálna Štefánika - Viacúčelový park" RG ATELIÉR, s. r. o. 45271011  7 050,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 263/2011 19.9.2011 Zmluva o dielo - "Prístavba a prestavba MŠH" Metrostav SK, a. s. 35721278  930 050,24 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská dodatok č. 1 (347/2010) 23.2.2011 Zmluva o dielo EKOSTAV SLOVAKIA, spol. s r.o. 36395463  614 357,58 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská dodatok č. 2 7.10.2011 Zmluva o dielo EKOSTAV SLOVAKIA, spol. s r.o. 36395463   
Detail Zmluva Dodávateľská 23/2012 16.2.2012 Zmluva o budúcej zmluve o odohraní divadelného predstavenia z repertoáru DAD v rusínskom... Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov 00164984  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 25/2012 16.2.2012 Zmluva o budúcej zmluve o odohraní divadelného predstavenia z repertoáru DAD v rusínskom... Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov 00164984  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22/2012 16.2.2012 Zmluva o budúcej zmluve - vykonanie služby súvisiacej s umeleckou realizáciou diela - dve... Divadlo Romathan 31297871  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 396/2011 19.1.2012 Zmluva na poskytnutie účelovej dotácie na zabezpečenie účinkovania mužstva na 2. futbalovej... Mestský futbalový klub Goral 17085675  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 103/2012 22.5.2012 Zmluva na poskytnutie účelovej dotácie na ubytovanie pre súťažiacich na celoslovenskú... OZ pri ZUŠ Jána Melkoviča SĽ   65,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 98/2012 22.5.2012 Zmluva na poskytnutie účelovej dotácie na stolnotenisový turnaj - "O pohár primátora mesta... Stolnotenisový klub   117,10 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 173/2012 2.8.2012 Zmluva na poskytnutie účelovej dotácie na stavbu gréckokatolíckeho chrámu na sídlisku... Gréckokatolícka cirkev   3 300,00 EUR 
Nastavenia cookies