Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 47/2012 23.4.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na projekt "Podpora kultúrnej a športovej činnosti... Spoločnosť priateľov histórie a historického šermu 36162515  300,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 391/2011 11.1.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na prepravu volejbalistov SŠI na medzinárodný turnaj v... JUNO DS, s. r. o. 36501522  220,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 403/2011 11.1.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na prepravu súboru Veselé harmoniky na reprezentovanie... OZ pri ZUŠ Jána Melkoviča SĽ 36154555  100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 42/2012 23.4.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na poznávací zájazd do obce Kalíšte a do Banskej... Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 00470376  350,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 92/2012 22.5.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na podujatie Noc kostolov v Starej Ľubovňa dňa 1. 6.... Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov   100,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 292/2012 18.12.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na podporu talentovaných detí zo sociálne slabších... OZ AMOS, Mgr. Anton Karniš   200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 49/2012 23.4.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na organizačné a autorské zabezpečenie VI. ročníka... Ľubovnianske múzeum - hrad SĽ 37781235  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 44/2012 23.4.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na okresné kolo Vansovej Lomnička, súťaž o... Únia žien Slovenska 00417459  300,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 255/2012 29.11.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na občerstvenie členov JDS pri príležitosti osláv... Jednota dôchodcov Slovenska   300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 40/2012 23.4.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na návštevu koncentračného tábora v Osvienčime a... Ľubovnianske regionálne združenie zdravotne postih 37944801  350,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 51/2012 23.4.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na nákup krojov, tanečnej obuvi, hudobných nástrojov a... Folklórny súbor ĽUBOVŇAN, Gymnázium T. Vansovej 42090938  5 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 43/2012 23.4.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na nákup knižničných jednotiek Ľubovnianska knižnica 37781243  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 52/2012 23.4.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na ľudový odev a obuv pre folklórny súbor Vrchovina OZ Vrchovina - priatelia folklóru ľubovnianskeho o 42226104  300,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 164/2012 2.7.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na kultúrno-hudobno-vzdelávací projekt "Breakfestival" Redemptoristi-Kláštor Stará Ľubovňa   500,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 314/2011 11.1.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na kultúrne podujatie Dni Rusínskej kultúry v Dome... Klub Rusínov Slovenska 42229847  400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 68/2012 23.4.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na finančné zabezpečenie činnosti stolnotenisového... Stolnotenisový klub 42227780  7 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 344/2011 11.1.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na distribúciu odmien v súťaži spotreba pre život. Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska 31796001  60,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 38/2012 23.4.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na činnosť združenia. Združenie kresťanských seniorov Slovenska 3174574107  600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 36/2012 23.4.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na činnosť zariadenia Domu sv. Anna v SĽ pre 7 detí zo... Gréckokatolícka charita Prešov 35514388  800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 67/2012 23.4.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na činnosť školského športového klubu BASKET Školský športový klub BASKET 42090768  5 000,00 EUR 
Nastavenia cookies