Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 350/2011 18.10.2011 Úverová zmluva Dexia banka Slovensko a.s. 31 575 951  120 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DODATOK č. 1 19.1.2011 uskutočnenie stavebných prác PIENSTAV, a.s. 00188034  801 843,19 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 186 19.10.2012 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri
poskytnutí dotácie na...
Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513  1 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 100004153 24.2.2012 Úprava práv a povinností zmluvných strán pri ich účasti na doplnkovom dôchodkovom
sporení
STABILITA, d.d.s., a.s. 36718556   
Detail Zmluva Dodávateľská 103/2011 15.4.2011 Úhrada nákladov spojených s poskytnutím úveru PIENSTAV, a.s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 106/2011 17.5.2011 Účelová dotácia na zlepšenie kvality života seniorov v oblasti zdravotnej, kultúrnej a... Jednota dôchodcov Slovenska 00897019  2 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 210/2011 9.8.2011 účelová dotácia na zakúpenie a opravu výcvikových pomôcok, ako aj na terénne úpravy... Kynologický klub ĽUBOVŇAN 37790595  300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 82/2011 13.5.2011 Účelová dotácia na zájazd do Osvienčimu a Duklu Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 00470376  660,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 97/2011 17.5.2011 Účelová dotácia na zabezpečenie účinkovania mužstva v 2. futbalovej lige. Mestský futbalový klub Goral 17085675  24 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 208/2011 9.8.2011 Účelová dotácia na zabezpečenie účinkovania mužstva v 2. futbalovej lige. Mestský futbalový klub Goral 17085675  20 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 94/2011 17.5.2011 Účelová dotácia na všeobecnú športovú prípravu mládeže so zameraním na futbal Junošport club 42084709  9 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 150/2011 9.8.2011 Účelová dotácia na stolnotenisový turnaj - "O pohár primátora mesta Stará Ľubovňa" - IX.... Stolnotenisový klub - Ondrej Haky 42227780  100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 211/2011 9.8.2011 Účelová dotácia na športovú prípravu mladých talentov so zameraním na futbal,... Junošport club 42084709  1 700,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 95/2011 17.5.2011 Účelová dotácia na športovú prípravu mládeže Junošport club 42084709  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 79/2011 13.5.2011 Účelová dotácia na športovú činnosť klubu Lyžiarsky a tenisový klub JUNIOR 37783149  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 80/2011 13.5.2011 Účelová dotácia na športovú činnosť klubu Slovenský cykloklub Pieniny 37939211  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 217/2011 9.8.2011 Účelová dotácia na projekt Rekonštrukcia amfiteátra v skanzene. Ľubovnianske múzeum - hrad SĽ 37781235  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 77/2011 13.5.2011 Účelová dotácia na projekt Pláva celá rodina, Šachový turnaj, Medzinárodný rodinný splav... Centrum voľného času 188131  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 87/2011 17.5.2011 Účelová dotácia na projekt Divadlo z pasáže a návšteva chránených dielní v Žiline Ľubovnianske regionálne združenie zdravotne postih 37944801  400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 90/2011 17.5.2011 Účelová dotácia na projekt "Podpora kultúrnej a športovej činnosti mládeže v SĽ" Spoločnosť priateľov histórie a historického šermu 36162515  700,00 EUR 
Nastavenia cookies