Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská 225/2011 25.8.2011 Zmluva o nájme nehnuteľnosti - pozemku JUDr. Vladimír Koman a JUDr. Viera Komanová   8,78 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2012 9.3.2012 Zmluva o nájme nehnuteľnosti - pozemku Slavko Kulanga a Jozef Kačmarský   205,40 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 190/2012 15.8.2012 Zmluva o nájme nehnuteľnosti - pozemku Mgr. art. Rastislav Šoltýs a Mgr. Jana Štoltýsová   1,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 176/2012 15.8.2012 Zmluva o nájme nehnuteľnosti - pozemku Obyvatelia domu na ulici Levočskej 56 v zast. JUDr   0,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 262/2012 11.12.2012 Zmluva o nájme nehnuteľnosti - pozemku Taťána Černá   6,76 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 284/2012 22.2.2013 Zmluva o nájme nehnuteľnosti - pozemku Obyvatelia domu - v zastúpení Ing. Marek Murcko   1,70 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 195/2011 4.7.2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov. Ing. Miroslav Hus   751,80 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 155/2012 29.6.2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov - zriadenie prevádzky služieb "masáže na masážnych... Mgr. Katarína Joštiaková   1 960,44 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 77/2012 27.3.2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov - Ulica Obrancov mieru 22 a 24 - prevádzka internetového... Miroslav Šlosár   1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 178/2011 5.12.2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov - Štátny archív v Levoči, Stará Ľubovňa, Obrancov... Ministerstvo vnútra SR 00151866  9 480,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 15/2012 17.2.2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov - Sklenárske a rámovacie práce a predaj a montáž... Mgr. Monika Dvorščáková 46126465  3 701,40 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 178/2012 1.8.2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov - priestory v objekte na Nám. gen. Štefánika 6 v SĽ pre... Caritas Spiš, s. r. o.   936,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 258/2011 31.8.2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov - pivničné priestory v objekte na Nám. gen. Štefánika... Ing. Jozef Guľáš   240,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 9/2012 1.2.2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov - objekt mestskej tržnice, Popradská 10, SĽ -... Anna Kupecká 45960631  576,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 163/2012 2.7.2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov - nebytové priestory v objekte na Nám. gen. Štefánika 6... FIL Co. International s. r. o.   636,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 165/2011 13.6.2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov - Nám. gen. Štefánika 6, SĽ ŠK BN mesta SĽ 42230381  3 540,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 196/2011 30.6.2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov - Nám. gen. Štefánika 6, SĽ Ing. Peter Kollár - IP COMP 37683420  1 188,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 278/2012 27.11.2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov - Levočská 3, Stará Ľubovňa PREMIER MANAŽMENT, s. r. o.   1 856,28 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 399/2011 2.1.2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov - Levočská 3, SĽ REMONEL, s. r. o. 44847416  816,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 209/2012 26.9.2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov - Levočská 3, prevádzka Butik Anna Kaletová   1 683,12 EUR 
Nastavenia cookies