Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 57/2012 23.4.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na činnosť klubu Športový klub mesta karate klub SĽ 42088976  10 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 58/2012 23.4.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na činnosť klubu Bežecký klub 42084121  900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 60/2012 23.4.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na činnosť klubu Horolezecký klub VABEC 37943081  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 61/2012 23.4.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na činnosť klubu ŠRC SQUASH FITNESS BOWLING CLUB, o. z. 42231124  700,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 65/2012 23.4.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na činnosť klubov a oddielov ŠKM - kulturistika, šach... Športový klub mesta SĽ 31948111  14 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 41/2012 23.4.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na činnosť Dobrovoľného hasičského zboru Dobrovoľný hasičský zbor 001774746101  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 241/2011 16.8.2011 Zmluva o poskytnutí služieb - externý manažment (implementácia a monitoring) realizácie... TRIPLE, s. r. o. 36837041  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 366/2011 9.11.2011 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - projekt: Komunita v pohybe III. Ministerstvo práce, SV a R SR 00681156   
Detail Zmluva Odberateľská ZoMRK/2012/120 24.8.2012 Zmluva o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacity Východoslovenská distribučná, a. s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 373/2011 5.12.2011 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác druhého realizačného... Úrad vlády SR 00151513  20 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 232/2012 26.9.2012 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na zabezpečenie propagácie podujatia "Ľubovniansky... Oblastná organizácia cestovného ruchu SEVERNÝ SPIŠ   700,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská MK-4771/2011/8.1 13.7.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR na kultúrnu tvorivosť a voľnočasovú kultúrnu... Ministerstvo kultúry SR 00165182  500,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 1/2012 11.1.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie na Trojkráľový futbalový turnaj pre deti a mládež zo SĽ a... Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže 641162  100,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 291/2012 18.12.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie na realizáciu Vianočného koncertu s prezentáciou vianočného CD... OZ Goralov žijúcich na Spiši, PaedDr. Štefan Kollár   200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 238-2011 7.11.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín - na realizáciu... Úrad vlády SR 00151513  5 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 290/2012 18.12.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie na kostýmy pre tanečný súbor na vystúpenia pre občanov mesta a... NAJ, s. r. o., Mgr. Jozef Jendrichovský   300,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 157/2012 27.8.2012 Zmluva o partnerstve - projekt: "Komunita na ceste k prosperite" Občianske združenie ETP Slovensko - Centrum pre ud    
Detail Zmluva Dodávateľská 372/2011 16.11.2011 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia - Popolvár najväčší na svete - dňa 11.11.2011 o... Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov 00164984  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 374/2011 16.11.2011 Zmluva o odhoraní divadelného predstavenia - Popolvár najväčší na svete - dňa 11.11.2011 o... Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov 00164984  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 233/2011 5.8.2011 Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi Zberné suroviny, a. s. 35701986   
Nastavenia cookies