Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 64/2012 23.4.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie. Naša Ľubovňa, o. z. 42088313  200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 50/2012 23.4.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na zakúpenie puzdier na akordeóny pre akordeónový... OZ pri ZUŠ Jána Melkoviča SĽ 36154555  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 54/2012 23.4.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na zabezpečenie účinkovania mužstva v 3. futbalovej... Mestský futbalový klub Goral 17085675  36 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 45/2012 23.4.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na vydanie brožúry Bol raz jeden hrad Občianske združenie "Priatelia hradu Ľubovňa" 97881931  400,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 277/2012 14.12.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na účasť mužstiev MFK v slovenských súťažiach. MFK   22 450,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 53/2012 23.4.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na športovú prípravu mladých talentov so zameraním na... Junošport club 42084709  15 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 55/2012 23.4.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na športovú prípravu mládeže so zameraním na... Junošport club 42084709  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 63/2012 23.4.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na športovú činnosť klubu. Lyžiarsky a tenisový klub JUNIOR 37783149  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 62/2012 23.4.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na športovú činnosť klubu Slovenský cykloklub Pieniny 37939211  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 56/2012 23.4.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na športové aktivity pod názvom Športové leto Klub plážového volejbalu 35516178  200,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 397/2011 11.1.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na snowboardovú rampu pre RIDE SL klub. Vidiecka asociácia mládeže 31968333  164,94 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 320/2011 11.1.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na reprezentáciu členov klubu na Majstrovstvách sveta v... Športový klub mesta karate klub SĽ 42088976  150,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 101/2012 22.5.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na realizáciu súťaží mladých zdravotníkov z MŠ,... Slovenský červený kríž   150,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 404/2011 11.1.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na realizáciu predvianočného koncertu AMOS poľských a... OZ AMOS 37937448  100,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 266/2012 29.11.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na realizáciu koncertu pre študentov a občanov mesta... Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša   300,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 398/2011 11.1.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na realizáciu koncertu ľudových hudieb v decembri 2011... NAJ, s. r. o. 36515001  200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 46/2012 23.4.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na realizáciu divadelného festivalu v SĽ Občianske združenie Oppidum - Divadlo odzadu 42081092  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 48/2012 23.4.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na realizáciu 2. ročníka country bálu v SĽ NAJ, s. r. o. 36515001  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 59/2012 23.4.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na projekt Šachový turnaj, Medzinárodný rodinný splav... Centrum voľného času 188131  1 700,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 39/2012 23.4.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na projekt "Z rozprávky do rozprávky"-podpora... Združenie rodičov pri ŠZŠ, Združená škola internát 37937111  150,00 EUR 
Nastavenia cookies