Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská xx/2011 7.4.2011 Zrušenie predkupného práva na byt Miroslav Pružinský    
Detail Zmluva Odberateľská /2010 8.4.2011 zrušenie predkupného práva na byt Silvia Porčogošová    
Detail Zmluva Dodávateľská 202/2011 25.7.2011 zrušenie predkupného práva na byt František Porčogoš    
Detail Faktúra došlá 11010002 2.3.2011 Zmluvný a pozáručný servis databanky Init, s. r. o. 36201570  215,06 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 415/2011 19.1.2012 Zmluva o zrušení predkupného práva na byt Gustáv Pompa a Jana Pompová    
Detail Zmluva Odberateľská 253/2012 16.1.2013 Zmluva o zriadení vecného bremena v súvislosti s výstavbou stavby: "Plynofikácia areálu ČOV... Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 279/2012 14.3.2013 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 0128/5300/2013 Východoslovenská distribučná, a. s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 248/2012 17.10.2012 Zmluva o zriadení vecného bremena Karol Sivoň    
Detail Zmluva Dodávateľská 257/2012 4.12.2012 Zmluva o zriadení vecného bremena Prešovský samosprávny kraj - Ľubovnianske múzeum-h    
Detail Zmluva Dodávateľská 256/2012 14.12.2012 Zmluva o zriadení vecného bremena Gergely Matej a Gergelyová Alena    
Detail Zmluva Dodávateľská 267/2011 26.10.2011 Zmluva o zámene pozemkov Mgr. Miroslav Matviak a Bc. Adriana Matviaková    
Detail Zmluva Odberateľská 104/2012 3.7.2012 Zmluva o zámene pozemkov Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Odberateľská 166/2012 4.7.2012 Zmluva o zámene pozemkov Milan Petrilák a Alena Petriláková    
Detail Zmluva Odberateľská 187/2012 8.8.2012 Zmluva o zámene pozemkov Ján Jozefík a Terézia Jozefíková    
Detail Zmluva Dodávateľská 394/2011 17.1.2012 Zmluva o zabezpečení spoločenskej akcie - zriadenie expozície v 1 stánku za účelom... Prešovský samosprávny kraj 37870475  368,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 280/2012 30.11.2012 Zmluva o zabezpečení prevádzky mobilnej ľadovej plochy a príspevku Mesta vo verejnom záujme... Tenisový klub Stará Ľubovňa, s. r. o.   5 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 414/2011 12.1.2012 Zmluva o zabezpečení prevádzky mestskej ľadovej plochy v sezóne 2011/2012 Tenisový klub SĽ, s. r. o. 36476897  6 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 202/2012 25.9.2012 Zmluva o vytvorení diela - Vypracovanie a dodanie požiarneho plánu pre zabezpečenie... Dobrovoľný požiarny zbor - Ján Mézeš   190,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 248/2011 24.8.2011 Zmluva o vykonávaní odborných činností vo výstavbe Ing. arch. Repka Radoslav 37680439  600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2012 6.3.2012 Zmluva o vykonávaní odborných činností vo výstavbe Ing. arch. Radoslav Repka 37680439  600,00 EUR 
Nastavenia cookies