Samospráva

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Mesto Stará Ľubovňa pripravuje zmeny a doplnky územného plánu mesta 17.07.2018
Kontrola plnenia rozpočtu Mesta SL k 30.06.2018 16.07.2018
Výberové konanie, ZŠ Levočská 6 13.07.2018 Vyberove konanie SKD - 391.88 kB
Výberové konanie, ZŠ Levočská 6 13.07.2018 Vyberove konanie primarne vzdelanie - 391.44 kB
Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - učiteľ Materskej školy 11.07.2018 VK_MS Tatransk - 188.92 kB
Zápisnica z rokovania MsZ 21.06.2018 02.07.2018
Obchodná verejná súťaž - byt č. 206 na ul. Levočskej súp. č. 372 v Starej Ľubovni 29.06.2018
Obchodná verejná súťaž - byt č. 202 na ul. Levočskej súp. č. 372 v Starej Ľubovni 29.06.2018
Obchodná verejná súťaž - byt č. 4 na ul. Levočskej súp. č. 372 v Starej Ľubovni 29.06.2018
Obchodná verejná súťaž - pozemky na ul. Továrenskej v Starej Ľubovni 29.06.2018
VZN č. 29 o Cene Mesta Stará Ľubovňa a Cene primátora mesta Stará Ľubovňa 26.06.2018
Oznámenie o vstupe na pozemky v rámci vykonania vonkajšej inšpekcie VTL plynovodu Kyjov - Slovenská Ves 19.06.2018
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 15.06.2018
Zámer predaja majektu mesta Stará Ľubovňa 06.06.2018
Zámer prenájmu majetku mesta Stará Ľubovňa 05.06.2018
Návrh zmeny VZN č. 29 o Cene mesta Stará Ľubovňa a Cene primátora mesta Stará Ľubovňa 01.06.2018
XXVII. Ľubovniansky jarmok 21.05.2018
Zápisnica z rokovania MsZ 10.05.2018 18.05.2018
Verejná vyhláška 2207/2018-Há - Oznámenie o vykonaní štátneho stavebného dohľadu 17.05.2018
Zámer prenájmu majetku Mesta Stará Ľubovňa 14.05.2018
Zámer predaja majetku Mesta Stará Ľubovňa 14.05.2018
Verejná vyhláška č. 366/2017 09.05.2018
Výsledok vybavenia petície - ,,Dostavba zimného štadióna" 09.05.2018
Oznam o mimoriadnom rokovaní MsZ v Starej Ľubovni 04.05.2018
Zámer predaja majetku Mesta Stará Ľubovňa 03.05.2018
VZN č. 63 o poskytovaní opatrovateľskej služby ... 02.05.2018
Výberové konanie - vedúci oddelenia sociálnych vecí a bytovej politiky MsÚ 27.04.2018
Zápisnica z rokovania MsZ 19.04.2018 27.04.2018
Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ Vsetínska 26.04.2018
VZN č. 22 o prevádzkovaní obchodu a služieb a o predajnom a prevádzkovom čase 23.04.2018
VZN č. 47 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, ... 23.04.2018
Výberové konanie - samostatný odborný referent Referátu kultúry a športu MsÚ 13.04.2018
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 12.04.2018
Výberové konanie - komunitné centrum 10.04.2018
Informácia o návrhu Okresného úradu na zrušenie ochrany pagaštanovej aleje 04.04.2018
Zámer zámeny nehnuteľností 03.04.2018
Návrh VZN č. 63 o poskytovaní opatrovateľskej služby a poskytovaní finančného príspevku na sociálne služby 03.04.2018
Návrh zmeny VZN č. 47 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 03.04.2018
Návrh zmeny VZN č.22 O PREVÁDZKOVANÍ OBCHODU A SLUŽIEB A O PREDAJNOM A PREVÁDZKOVOM ČASE 28.03.2018
Informácia o začatí správnych konaní 26.03.2018
Výberové konanie - vedúci oddelenia výstavby, územného rozvoja a životného prostredia 22.03.2018
Verejná vyhláška 366/2017 20.03.2018
Informácia o začatí správnych konaní 15.03.2018
Záverečný účet a výročná správa 2017 - Mesto Stará Ľubovňa 15.03.2018
Zámery na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa 12.03.2018
Výberové konanie na funkciu konateľa/riaditeľa EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa 09.03.2018
Informácia o začatí správnych konaní 08.03.2018
Zápisnica z rokovania MsZ 22.02.2018 02.03.2018
Obchodná verejná súťaž - budova bývalý archív 28.02.2018
Obchodná verejná súťaž - pozemok nad Kalváriou Stará Ľubovňa 28.02.2018

Partneri

Partnerské mestá