Úradná tabuľa

Úradná tabuľa
Názov Dátum
Informácia o začatí správnych konaní 28.08.2020
Výberové konanie - NP PRIM_odborný zamestnanec v MŠ Tatranská 21 28.08.2020
Výberové konanie - NP PRIM_asistent učiteľa v MŠ Tatranská 21 28.08.2020
Návrh zmeny VZN č. 64 o regulovaní parkovania vozidiel 25.08.2020
Verejná vyhláška, Územné rozhodnutie -VSD a.s., 98/2020-Da 21.08.2020
Informácia o vyhlásení výberového konania - ZŠ Za vodou, Stará Ľubovňa 21.08.2020
Informácia o začatí správnych konaní 21.08.2020
Verejná vyhláška, Stavebné povolenie-VSD a.s., 64/2020-Da 20.08.2020
VZN č. 35 o určení školských obvodov základných škôl 17.08.2020
Verejná vyhláška - výzva na vyjadrenie sa k odvolaniu 30-2019-Da 13.08.2020
Zápisnica z rokovania MsZ 12.08.2020 12.08.2020
ÚR-Verejná vyhláška-TOP Car Service, s.r.o.-70/2020-Da 07.08.2020
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 06.08.2020
SP-verejná vyhláška, osadenie závesných balkónov, 234/2020 31.07.2020
Výberové konanie - projektový referent 31.07.2020
Zápisnica o vyhodnotení záujmu účastníkov o jednoduché pozemkové úpravy v časti k.ú. Stará Ľubovňa, lokalita Priemyslený areál 30.07.2020
Oznámenie o opakovanej dražbe č. DU-POS DD 100Na_2019 27.07.2020
SP, Verejná vyhláška-elektrický osobný výťah 106/2020-Da 24.07.2020
Výberové konanie - príslušník mestskej polície 24.07.2020
Výberové konanie - referent spoločného obecného úradu 24.07.2020
Zámery odpredaja nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Stará Ľubovňa 22.07.2020
PETÍCIA k územnému plánu mesta Stará Ľubovňa projektu IBV Nad Krivuľou proti výstavbe miestnych komunikácií IBV nad Krivuľou 22.07.2020
Verejná vyhláška: Obsah podaného odvolania proti rozhodnutiu č. OU-SL-PLO-2020/000858-52-VF zo dňa 25.06.2020 - upovedomenie 17.07.2020
VZN č. 64 o regulovaní parkovania v meste Stará Ľubovňa 17.07.2020
Kontrola plnenia programového rozpočtu Mesta SL k 30.6.2020 17.07.2020
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania strategického dokumentu - Nízkouhlíková stratégia mesta Stará Ľubovňa 16.07.2020
Rozhodnutie o nerušení obmedzenia - zákazu scudzenia a zaťaženia pre diel č. 2 vytvorený z parcely CKN 8560 v k.ú. Stará Ľubovňa 15.07.2020
OZNÁMENIE o doručení písomnosti 13.07.2020
Návrh zmeny VZN č. 35 o určení školských obvodov 13.07.2020
Verejná vyhláška-SP-osadenie závesných balkónov,Tomáš Compeľ a manž., 100/2020-Da 10.07.2020
ÚR-Verejná vyhláška-VOP SOS s.r.o.,-Bytový dom ELÁN 07.07.2020
Verejná vyhláška-oznámenie (osadenie závesných balkónov) 234/2020-Da 03.07.2020
Verejná vyhláška-oznámenie TOP Car Service s.r.o., 70/2020-Da 02.07.2020
Verejná vyhláška Bytový dom pre stavebníka TINEA,s.r.o. 01.07.2020
Verejná vyhláška UR 30/2019-Da 30.06.2020
Verejná vyhláška SP-2020/130-55 SÚ/Da 29.06.2020
Verejná vyhláška ÚR 2019/1094-488 SÚ/Da 29.06.2020
Oznámenie o začatí konania 29.06.2020
Verejná vyhláška VSD a.s., 64/2020-Da 26.06.2020
Zápisnica z rokovania MsZ 18.06.2020 25.06.2020
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy, Tatranská 21, Stará Ľubovňa 25.06.2020
Dražba č. VDS 70/13/2019-Hr 22.06.2020
VZN č. 29 o cene mesta a cene primátora mesta 22.06.2020
Nízkouhlíková stratégia Mesta Stará Ľubovňa - zisťovacie konanie OÚ 22.06.2020
Verejná vyhláška - stavebné povolenie č. 480/2020-Źd 19.06.2020
Dražba č. DU-POS DD 100N/2019 16.06.2020
Stavebné povolenie, verejná vyhláška - Marta Miškovičová č.j.119/2020 12.06.2020
Stavebné povolenie, verejná vyhláška, - CAMASTRA s.r.o., č.j.145/2020 12.06.2020
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 12.06.2020
Verejná vyhláška - stavebné povolenie 796-20-Žd 10.06.2020