Samospráva

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 25.01.2019
Verejná vyhláška č. 326/2018 23.01.2019
Zápisnica z VK - vedúci odd. výstavby, územného rozvoja a životného prostredia 23.01.2019
Zámer predaja majetku Mesta Stará Ľubovňa 15.01.2019
Voľby prezidenta Slovenskej republiky 11.01.2019
Verejná vyhláška č. 412/2018 28.12.2018
Ozámenie o dražbe č. 133/5-2018 27.12.2018
Oznámenie o zatvorení Mestského úradu 27.12.2018
Oznámenie o dražbe č. 098/2018 20.12.2018
Zápisnica z ustanovujúceho rokovania MsZ 10.12.2018 14.12.2018
Oznámenie o dražbe č. 394/2018, č. 395/2018 11.12.2018
Výberové konanie - vedúci oddelenia výstavby, územného rozvoja a životného prostredia 07.12.2018
Verejná vyhláška č. 346/2018 06.12.2018
Oznam o ustanovujúcom rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 05.12.2018
Výberové konanie - odborný zamestnanec, MŠ Tatranská 21, Stará Ľubovňa 03.12.2018
Verejná vyhláška 326/2018 21.11.2018
Zápisnica z rokovania MsZ 25.10.2018 07.11.2018
Verejná vyhláška č. 346/2018 06.11.2018
VZN č. 52 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, MŠ a školských zariadení 29.10.2018
VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 29.10.2018
VZN č. 43 o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení ... 29.10.2018
VZN č. 54 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty na území mesta Stará Ľubovňa 29.10.2018
Oznam - bezpečná vykurovacia sezóna 2018/2019 29.10.2018
Oznam - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Stará Ľubovňa 26.10.2018
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 18.10.2018
Výberové konanie - odborný garant a odborný pracovník Komunitného centra 18.10.2018
OZNAM pre politické strany a koalície 11.10.2018
Zámery predaja majetku Mesta Stará Ľubovňa 09.10.2018
Výberové konanie - odborný zamestnanec, MŠ Tatranská 21, Stará Ľubovňa 08.10.2018
Obchodná verejná súťaž - byt č. 202 na ul. Levočskej č. 38 - súpisné č. 372 v Starej Ľubovni 01.10.2018
Obchodná verejná súťaž - pozemok p. č. CKN 3470/374 na ul. 17. novembra v Starej Ľubovni 01.10.2018
Zápisnica z rokovania MsZ 20.09.2018 29.09.2018
OZNAM o zatvorení MsÚ 27.09.2018
Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa 2019, 2020, 2021 26.09.2018
Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa 2018 - zmena č. 1 26.09.2018
Verejná vyhláška č. 358/2017 26.09.2018
Oznámenie o zverejnení záverečného stanoviska vo veci "Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja 2016-2020" 21.09.2018
Výberové konania - MŠ Tatranská, Stará Ľubovňa 19.09.2018
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 14.09.2018
Informácia o začatí správnych konaní 07.09.2018
Návrh zmeny VZN č. 28 o vymedzení miest a stanovení podmienok na umiestnenie volebných plagátov počas volebnej kampane 05.09.2018
OZNAM o zatvorení Matričného úradu 04.09.2018
Výberové konanie - vedúci oddelenia výstavby, územného rozvoja a životného prostredia 03.09.2018
Zámer odpredaja nehnuteľnosti v k. ú. Stará Ľubovňa 27.08.2018
Voľby do orgánov samosprávy 2018 24.08.2018
Výberové konanie - vedúci referátu daní a poplatkov 22.08.2018
Zámery odpredaja nehnuteľností v k. ú. Stará Ľubovňa 22.08.2018
xxx 02.08.2018
Výberové konanie 01.08.2018
Zápisnica z rokovania MsZ 26.07.2018 27.07.2018

Partneri

Partnerské mestá