8.11.2023

Verejná vyhláška 1420-23-4 ECCOM

Stavebné povolenie stavby: "Viacgeneračné radové rodinné domy- SO 07 – Vnútroareálové komunikácie a parkovacie plochy, SO 08 – chodníky, SO10 – Prípojka dažďovej kanalizácie “
Publikované: 8.11.2023 | Aktualizácia: 8.11.2023 | Zobrazené: 253

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies