Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum
Verejná vyhláška 590/24 SP 29.02.2024 SP verejná vyhláška 590-24-Žd - 231.13 kB
Verejná vyhláška - "Obytný súbor Hajtovky - inžinierske siete - I. ETAPA" 28.02.2024
Výberové konanie - komunitný pracovník KC 28.02.2024
VZN č. 1/2024 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Stará Ľubovňa 28.02.2024
VZN č. 2/2024, ktorým sa mení VZN č. 44 o poskytovaní dotácií 28.02.2024
KR-VSD a.s., Košice - SL-úprava NN Štúrova, Bernolákova 26.02.2024
Informácia o začatí správneho konania výrub drevín 26.02.2024
Rozhodnutie EIA Rekultivácia skládky Skalka 22.02.2024
Rozhodnutie EIA GAS Familia 21.02.2024
KR-VSD a.s.,- SL-úprava TS25 Slovšport, úprava VN a NN 20.02.2024
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023 20.02.2024
VOĽBY do Európskeho parlamentu 2024 19.02.2024
Oznam o zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 22.02.2024 16.02.2024
Zverejnenie oznámenia o dražbe nehnuteľností nachádzajúcich v k.ú. Stará Ľubovňa 12.02.2024
Oznámenie o strategickom dokumente EIA 08.02.2024
Výberové konanie - člen miestnej občianskej a preventívnej služby 06.02.2024
Návrh VZN č. 2/2024, ktorým sa mení VZN č. 44 o poskytovaní dotácií 02.02.2024
Návrh VZN č. 1/2024 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Stará Ľubovňa 01.02.2024
Informácia o začatí správnych konaní výrub drevín 30.01.2024
Ponukové konanie - nebytové priestory na II. NP v objekte Domu kultúry 30.01.2024
Oznámenie o Správe EIA Aktualizácia Plánu udržateľnej mobility PSK 22.01.2024
Výberové konanie - zdravotnícky pracovník v materskej škole 15.01.2024
VOĽBY prezidenta Slovenskej republiky 11.01.2024
Výberové konanie - príslušník mestskej polície mesta Stará Ľubovňa 10.01.2024
Návrh zmlúv o poskytovaní finančných prostriedkov 05.01.2024
Oznámenie o výsledku prešetrenia petície č. konania 3369/2023 27.12.2023
Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 14.12.2023 22.12.2023
Verejná vyhláška - ZaD č. 3 ÚPN - Znovuprerokovanie 20.12.2023
VZN č. 44 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Stará Ľubovňa - účinnosť od 01.01.2024 18.12.2023
VZN č. 64 o regulovaní parkovania vozidiel v meste Stará Ľubovňa - účinnosť od 01.01.2024 18.12.2023
VZN č. 38 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia - účinné od 01.01.2024 18.12.2023
Zverejnenie verejnej vyhlášky - Tibor Kriššák 15.12.2023 Zverejnenie - Tibor Kriššák - 203.51 kB
Zverejnenie verejnej vyhlášky - Tibor Kriššák 15.12.2023 zverejnenie-tibor-krissak - 203.25 kB
Oznam o zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 14.12.2023 07.12.2023
Oznámenie o výsledku prešetrenia petície 01.12.2023
Návrh VZN č. 44 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Stará Ľubovňa - účinnosť od 01.01.2024 28.11.2023
Návrh zmeny VZN č. 64 o regulovaní parkovania vozidiel v meste Stará Ľubovňa - účinnosť od 01.01.2024 28.11.2023
Návrh VZN č. 38 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia - účinné od 01.01.2024 27.11.2023
Verejná vyhláška - ZaD č. 4 ÚPN - oznámenie 20.11.2023
O z n á m e n i e o začatí konania 3388/23 13.11.2023 Oznamenie o zacati konania 3388-23 - 57.68 kB
ETP Slovensko - Výberové konanie - pracovník KC 10.11.2023
Informácia o začatí správnych konaní o výrube drevín 08.11.2023
Výberové konanie - pracovník kamerového systému 08.11.2023
Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 26.10.2023 06.11.2023
EIA Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 03.11.2023
Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník 03.11.2023
Výberové konanie - riaditeľ/ka Centra voľného času, Farbiarska 35/7, Stará Ľubovňa 03.11.2023
EIA Rekultivácia skládky Skalka oznámenie 31.10.2023
VZN č. 61 o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom v meste Stará Ľubovňa 31.10.2023
VZN, ktorým sa ruší VZN č. 69 o určení výšky FP na mzdy a prevádzku na žiaka - účinné od 01.01.2024 31.10.2023
Nastavenia cookies