Úradná tabuľa

Úradná tabuľa
Názov Dátum
Zámer zámeny nehnuteľností v k. ú. Stará Ľubovňa 25.05.2022
VEREJNÁ VYHLÁŠKA_OZNÁMENIE o doručení písomnosti - Rastislav Stanko, bytom Stará Ľubovňa 23.05.2022
VEREJNÁ VYHLÁŠKA_OZNÁMENIE o doručení písomnosti - Pavol Kulik, bytom Stará Ľubovňa 23.05.2022
VEREJNÁ VYHLÁŠKA_OZNÁMENIE o doručení písomnosti - Tibor Kriššák, bytom Stará Ľubovňa 23.05.2022
Výsledok vybavenia petície podanej dňa 21.02.2022 23.05.2022
ÚR - VSD a.s., SL- úprava TS25 Slovšport, úprava VN a NN 20.05.2022
Výberové konanie - učiteľka - MŠ Vsetínska 13.05.2022
Oznámenie o začatí územného konania - VSD.a.s., SL- úprava TS OUNZ, VN, NN 10.05.2022
Zámer odpredaja nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Stará Ľubovňa 09.05.2022
Zápisnica z rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 28.04.2022 06.05.2022
Verejná vyhláška - 1302/22-Žd 03.05.2022
OZNÁMENIE o doručení písomnosti 03.05.2022
OZNÁMENIE o doručení písomnosti - Karol Hudák 29.04.2022
Výberové konanie - riaditeľ ZŠ Komenského 6, Stará Ľubovňa 29.04.2022
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 28.04.2022 21.04.2022
Návrh zmeny VZN č. 63 - od 1.6.2022 11.04.2022
Zápisnica z rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 30.03.2022 08.04.2022
Zrušenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 04.04.2022
Podmienky poskytnutia finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi 01.04.2022
Zákaz využívania lesov verejnosťou 30.03.2022
VEREJNÁ VYHLÁŠKA_OZNÁMENIE o doručení písomnosti - Ján Koky, bytom Stará Ľubovňa 29.03.2022
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 28.03.2022
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 30.03.2022 25.03.2022
Verejná vyhláška - OÚ - Rozhodnutie - IBV Hajtovky 08.03.2022
Informácia o začatí správnych konaní 28.02.2022
Zápisnica z rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 17.02.2022 25.02.2022
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Stará Ľubovňa za rok 2021 21.02.2022
VZN č. 69 o určení výšky FP na mzdy a prevádzku na žiaka v ZUŠ, dieťa v MŠ a školských zariadeniach 18.02.2022
VZN č. 68 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní žúmp 18.02.2022
Upozornenie RVPS na povinnosť držiteľa registrovať chov hospodárskych zvierat bez pôvodu v CEHZ Žilina 18.02.2022
OZNAM o výberovom konaní - MŠ Tatranská 17.02.2022
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 17.02.2022 10.02.2022
OZNÁMENIE o doručení písomnosti - Pavol Kulík 10.02.2022
Informácia o začatí správnych konaní 09.02.2022
Návrh Dodatku č. 1 ku Komunitnému plánu sociálnych služieb Mesta Stará Ľubovňa na r. 2021 - 2024 04.02.2022
Návrh VZN č. 69 o určení výšky FP na mzdy a prevádzku na žiaka v ZUŠ, MŠ a ŠZ 31.01.2022
Návrh VZN č. 68 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní žúmp 31.01.2022
Informácia o začatí správnych konaní 14.01.2022
Návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov 14.01.2022
Oznam o vyhlásenie výberového konania - TSP 04.01.2022
Zápisnica z rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 29.12.2021 29.12.2021
Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov Územného plánu mesta - verejná vyhláška 21.12.2021
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 29.12.2021 21.12.2021
Zápisnica z rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 09.12.2021 20.12.2021
Oznámenie o začatí konania OÚ 17.12.2021
OZNÁMENIE o doručení písomnosti - Martin Demák 14.12.2021
VZN č. 52 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 13.12.2021
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 09.12.2021 03.12.2021
Zápisnica z rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 24.11.2021 25.11.2021
Oznam o zmene termínu rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 24.11.2021 23.11.2021
Nastavenia cookies