Úradná tabuľa

Názov Dátum
Verejná vyhláška - zvolanie zhromaždenia vlastníkov pozemkov poľ. revíru SIHLA 21.04.2021
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 22.04.2021 16.04.2021
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou 15.04.2021
Výberové konanie - referent stavebného úradu 12.04.2021
Obsah podaného odvolania proti rozhodnutiu č. OU-SL-PLO-2021000431-75-VF zo dňa 10.03.2021 - upovedomenie 09.04.2021
Informácia o začatí správnych konaní 31.03.2021
OU-SL-PLO-2021001179-003PK Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav (pripravné konanie) v časti katastrálneho územia Stará Ľubovňa - lokalita Priemyselný areál 23.03.2021
Zámery odpredaja nehnuteľností vo vlastníctve mesta 23.03.2021
OZNÁMENIE o zápise žiakov do 1. ročníka základných škôl v meste Stará Ľubovňa 17.03.2021
Oznámenie chovateľom zvierat 16.03.2021
OZNÁMENIE o doručení písomnosti - Tibor Kriššák 16.03.2021
Záverečný účet a výročná správa 2020 - Mesto Stará Ľubovňa 16.03.2021
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov 05.03.2021
Zápisnica z rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 18.02.2021 26.02.2021
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Stará Ľubovňa za rok 2020 23.02.2021
OZNÁMENIE o doručení písomnosti 22.02.2021
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 16.02.2021
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 18.02.2021 12.02.2021
Oznam o zmene termínu VK na pozíciu TSP 11.01.2021
Oznam o výberovom konaní - ETP Slovensko, Stará Ľubovňa 11.01.2021
Zápisnica z rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 10.12.2020 18.12.2020
Výberové konanie č. 2 - rodičovský asistent, MŠ Tatranská 21, Stará Ľubovňa - PREDĹŽENIE TERMÍNU 17.12.2020
VZN č. 65 o územnom pláne mesta Stará Ľubovňa, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ,,Zmeny a doplnky č. 2 ÚP Mesta Stará Ľubovňa 15.12.2020
Oznámenie o vyhlásení VK - TSP 08.12.2020
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 04.12.2020
Výberové konanie - vedúci spoločného obecného úradu 02.12.2020
Výberové konanie - riaditeľ základnej školy Podsadek 27.11.2020
Výberové konanie č. 2 - rodičovský asistent, MŠ Tatranská 21, Stará Ľubovňa 26.11.2020
Návrh VZN č. 65 o územnom pláne mesta Stará Ľubovňa, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ,,Zmeny a doplnky č. 2 ÚP Mesta Stará Ľubovňa 25.11.2020
KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA STARÁ ĽUBOVŇA 2021 – 2024 25.11.2020
OZNÁMENIE o zrušení výberového konania - referent oddelenia správy majetku mesta 20.11.2020
Ponukové konanie - ZŠ Levočská 20.11.2020
Oznam o výberovom konaní - ZŠ Komenského, Stará Ľubovňa 20.11.2020
Návrh zmeny VZN č. 52 o určení výšky dotácie na žiaka 18.11.2020
VZN č. 41 - zmeny k 01.01.2021 05.11.2020
Výberové konanie - rodičovský asistent, MŠ Tatranská 21, Stará Ľubovňa 03.11.2020
Zápisnica z rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 22.10.2020 29.10.2020
Oznam o zmene termínu rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 21.10.2020
Informácia o začatí správnych konaní 20.10.2020
Informácia o začatí správnych konaní 16.10.2020
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 15.10.2020
Výberové konanie - referent správy majetku mesta 08.10.2020
Návrh zmeny VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO 05.10.2020
Sčítanie domov a bytov 2020 - 2021 - tlačová správa 24.09.2020
Zápisnica z rokovania MsZ 10.09.2020 21.09.2020
VZN č. 64 o regulovaní parkovania v meste Stará Ľubovňa 11.09.2020
Oznam o zmene termínu rokovania MsZ v Starej Ľubovni 09.09.2020
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 03.09.2020
Verejná vyhláška - stavebné povolenie, č. 2652/2020-Žd 02.09.2020
Výberové konanie - NP PRIM_odborný zamestnanec v MŠ Tatranská 21 28.08.2020