Úradná tabuľa

Úradná tabuľa
Názov Dátum
VZN č. 63 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Stará Ľubovňa 24.09.2021
VZN č. 48 o určení miesta a času zápisu dieťaťa v základnej škole 24.09.2021
VZN č. 66 o určení spádových materských škôl 24.09.2021
Rozhodnutie o zastavení ÚR na stavbu Prepojenie ulíc Popradská, Továrenská v meste SL 20.09.2021
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 23.09.2021 17.09.2021
Informácia o začatí správnych konaní 17.09.2021
Zrušenie výberového konania - referent ekonomického oddelenia 16.09.2021
OZNAM - Vybavovanie parkovacích kariet dňa 16.09.2021 16.09.2021
SP,verejná vyhláška-Slobyterm, zateplenie bytového domu 54 b.j., Levočská 38, SL 13.09.2021
Výberové konanie č. 2 - pedagogický asistent, MŠ Vsetínska 36, Stará Ľubovňa 08.09.2021
Výberové konanie - referent ekonomického oddelenia 07.09.2021
Verejná vyhláška - Zverejnenie aktualizovaného registra pôvodného stavu projektu JPÚ - lokalita Nad Krivuľou 03.09.2021
Návrh zmeny VZN č. 63 o poskytovaní sociálnych služieb 02.09.2021
Oznam o zmene termínu rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 30.08.2021
Vyhláška o dražbe nehnuteľností 24.08.2021
Výberové konanie č. 1 - rodičovský asistent, MŠ Vsetínska 36, Stará Ľubovňa 18.08.2021
Výberové konanie č. 1 - odborný zamestnanec, MŠ Vsetínska 36, Stará Ľubovňa 18.08.2021
Výberové konanie č. 1 - pedagogický asistent, MŠ Vsetínska 36, Stará Ľubovňa 18.08.2021
Návrh VZN č. 67 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Stará Ľubovňa 16.08.2021
Návrh VZN č. 66 o určení spádových materských škôl 12.08.2021
Návrh zmeny VZN č. 48 o určení miesta a času zápisu dieťaťa 12.08.2021
Zámer odpredaja nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta 04.08.2021
OZNAM o výberovom konaní_MŠ Tatranská 21, Stará Ľubovňa - pg asistent 04.08.2021
OZNAM o výberovom konaní_MŠ Tatranská 21, Stará Ľubovňa - pg asistent 26.07.2021
OZNÁMENIE o doručení písomnosti - Viliam Šipoš 26.07.2021
Verejná vyhláška - Oznámenie o prerokovaní lokality SKUEV4094 Lúky Horného Spiša 28.06.2021
Zápisnica z rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 17.06.2021 25.06.2021
Verejná vyhláška 3464-21-Žd 23.06.2021
VZN č. 47 o určení príspevku na úhradu nákladov v školách - účinné od 01.09.2021 22.06.2021
Výberové konanie - učiteľ/ka MŠ Vsetínska 17.06.2021
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 17.06.2021 10.06.2021
OZNÁMENIE o doručení písomnosti - Valigurský Pavel 08.06.2021
OZNÁMENIE o doručení písomnosti - Dávid Badžo 01.06.2021
Návrh VZN č. 47 o určení príspevku na úhradu nákladov v školách 01.06.2021
Oznam o výberovom konaní - Komunitné centrum Stará Ľubovňa 28.05.2021
Informácia o začatí správnych konaní 26.05.2021
Verejná vyhláška VSD 21.05.2021
Zápisnica z VK - referent spoločného obecného úradu 20.05.2021
Informácia o začatí správnych konaní 05.05.2021
Zápisnica z rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 22.04.2021 27.04.2021
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 22.04.2021 16.04.2021
Výberové konanie - referent stavebného úradu 12.04.2021
Informácia o začatí správnych konaní 31.03.2021
OZNÁMENIE o zápise žiakov do 1. ročníka základných škôl v meste Stará Ľubovňa 17.03.2021
Oznámenie chovateľom zvierat 16.03.2021
OZNÁMENIE o doručení písomnosti - Tibor Kriššák 16.03.2021
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov 05.03.2021
Zápisnica z rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 18.02.2021 26.02.2021
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Stará Ľubovňa za rok 2020 23.02.2021
OZNÁMENIE o doručení písomnosti 22.02.2021