Samospráva

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Verejná vyhláška - jednoduché pozemkové úpravy 22.05.2019
Verejná vyhláška 22.05.2019
Výberové konanie - učiteľ/ka MŠ 21.05.2019
Verejná vyhláška/Rozhodnutie č. 20604/2018-001/Va 17.05.2019
Výberové konanie na funkciu konateľa ĽMS 17.05.2019
Zrušenie výberového konania - riaditeľ ZŠ Podsadek 16.05.2019
VZN č. 64 o regulovaní parkovania vozidiel na vymedzenom území mesta Stará Ľubovňa 15.05.2019
Územný plán obce Hniezdne 10.05.2019
Výsledok vybavenia petície - ,,Výstavby bytového domu na par.č. 2837/8, k.ú. Stará Ľubovňa" 07.05.2019
Zápisnica z rokovania MsZ 25.04.2019 06.05.2019
Zámery odpredaja nehnuteľností v k. ú. Stará Ľubovňa 03.05.2019
Informácia o začatí správnych konaní 26.04.2019
Verejná vyhláška - začatie obstarávania zmeny a doplnku č.2 ÚPN mesta Stará Ľubovňa 24.04.2019
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 17.04.2019
Program odpadového hospodárstva pre mesto Stará Ľubovňa 12.04.2019
Výberové konania 09.04.2019
Návrh VZN č. 64 o regulovaní parkovania vozidiel 09.04.2019
Dražba č. 89/2019 - 2.kolo 02.04.2019
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Stará Ľubovňa 15.03.2019
Zápisnica z rokovania MsZ 28.02.2019 08.03.2019
Programový rozpočet mesta - Program: 9 Životné prostredie 04.03.2019
Dražba č. 180083 - 1.kolo 01.03.2019
VZN č. 61 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 01.03.2019
VZN č. 42 o chove a držaní psov na území mesta Stará Ľubovňa 01.03.2019
VZN č. 47 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách ... 01.03.2019
VZN č. 35 o určení školských obvodov 01.03.2019
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v meste Stará Ľubovňa za rok 2018 27.02.2019
Dražba č. 133/17-2018 - opakovaná 3. kolo 26.02.2019
Zápisnica z rokovania MsZ 15.02.2019 22.02.2019
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 22.02.2019
VOĽBY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 2019 15.02.2019
Dražba č. 105-7/2018 - 1.kolo 12.02.2019
Návrh zmeny - Programový rozpočet Mesta 12.02.2019
Návrh zmeny VZN č. 61 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 11.02.2019
Návrh zmeny VZN č. 47 O určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách ... 11.02.2019
Návrh zmeny VZN č. 42 O chove a držaní psov 11.02.2019
Návrh zmeny VZN č. 35 o určení školských obvodov základných škôl 11.02.2019
Zápisnica z rokovania MsZ 31.01.2019 08.02.2019
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 08.02.2019
Verejná vyhláška č. 20604/2018-001/Va 07.02.2019
Voľby do Európskeho parlamentu 05.02.2019
Dražba č. 133/11-2018 - opakovaná, 2.kolo 01.02.2019
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 25.01.2019
Zápisnica z VK - vedúci odd. výstavby, územného rozvoja a životného prostredia 23.01.2019
Voľby prezidenta Slovenskej republiky 11.01.2019
Ozámenie o dražbe č. 133/5-2018 27.12.2018
Oznámenie o zatvorení Mestského úradu 27.12.2018
Oznámenie o dražbe č. 098/2018 20.12.2018
Zápisnica z ustanovujúceho rokovania MsZ 10.12.2018 14.12.2018
Oznámenie o dražbe č. 394/2018, č. 395/2018 11.12.2018

Partneri

Partnerské mestá