Úradná tabuľa

Úradná tabuľa
Názov Dátum
Zápisnica z rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 22.09.2022 28.09.2022
VSD a.s., Košice v zastúpení VOLTATECH a.s., Bratislava 26.09.2022
Ponukové konanie - prenájom nebytových priestorov na Nám. sv. Mikuláša č. 2 26.09.2022
Informácia o začatí správnych konaní 26.09.2022
VEREJNÁ VYHLÁŠKA_OZNÁMENIE miesta uloženia písomnosti_Štefan Grech 23.09.2022
PR Mesta Stará Ľubovňa 2023, 2024, 2025 23.09.2022
Oznámenie o začatí dodatočného stavebného konania stavby spojené s kolaudačným konaním 21.09.2022
Výberové konanie - kuchár/ka v ŠJ - MŠ Vsetínska 21.09.2022
Oznámenie o zámere 19.09.2022
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 22.09.2022 14.09.2022
SP - osadenie závesného balkóna, Okružná 36, SL 14.09.2022
Ponukové konanie - prenájom nebytových priestorov v OD Družba - "COWORKING" 06.09.2022
Zámer odpredaja nehnuteľností mesta 06.09.2022
NÁVRH VZN č. 70 - Trhový poriadok trhoviska - areál futbalového štadióna 06.09.2022
Výzva na vykonanie výrubu 30.08.2022
Informácia o začatí správnych konaní 26.08.2022
Zrušenie zákazu využívania lesov verejnosťou 26.08.2022
Informácia o začatí správnych konaní 24.08.2022
Zrušenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 24.08.2022
Verejná vyhláška_Výzva na vyjadrenie k odvolania proti rozhodnutiu č. 149-2022-Ša_Tokarčík, Tokarčíková 24.08.2022
Stavebné konanie - Mgr. Ľudovít Slodičák - oznámenie 24.08.2022
Oznámenie o začatí dodatočného stavebného konania stavby - Záhradný domček - Petrusová 23.08.2022
VEREJNÁ VYHLÁŠKA_OZNÁMENIE miesta uloženia písomnosti - Tibor Kriššák 22.08.2022
Návrh zmeny VZN č. 63 - zmena k 1.11.2022 19.08.2022
Oznámenie o začatí stavebného konania - Kundľa, Kundľová 11.08.2022
Verejná vyhláška - Prerušenie územného konania - Prepojenie ulíc Popradská, Továrenská v meste SĽ 11.08.2022
Oznámenie o strategickom dokumente "Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK" 09.08.2022
Výsledok prešetrenia petície 09.08.2022
Zámery odpredaja majetku Mesta Stará Ľubovňa 05.08.2022
Výberové konanie - zdravotnícky pracovník, MŠ Vsetínska 36, Stará Ľubovňa 02.08.2022
Výberové konanie č. 3 - pedagogický asistent, MŠ Vsetínska 36, Stará Ľubovňa 01.08.2022
Zákaz využívania lesov verejnosťou 21.07.2022
VEREJNÁ VYHLÁŠKA_OZNÁMENIE miesta uloženia písomnosti_Tibor Kriššák 20.07.2022
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 20.07.2022
Zrušenie času vzniku požiaru 13.07.2022
Zákaz využívania lesov verejnosťou 08.07.2022
Zápisnica z rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 23.06.2022 06.07.2022
VEREJNÁ VYHLÁŠKA_OZNÁMENIE miesta uloženia písomnosti_Rastislav Stanko 01.07.2022
VZN č. 47 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach 01.07.2022
INFORMÁCIA pre rodičov s vyhotovením 1.rodného listu dieťaťa 29.06.2022
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 27.06.2022
Verejná vyhláška 424/2021-Ša 22.06.2022
Verejná vyhláška 223/2022-Mo 21.06.2022
OZNÁMENIE o zatvorení Matričného úradu dňa 21.06.2022 20.06.2022
Voľby do orgánov samosprávy a orgánov samosprávnych krajov 2022 17.06.2022
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 23.06.2022 16.06.2022
Verejná vyhláška - 1302/22-Žd 14.06.2022
VEREJNÁ VYHLÁŠKA_OZNÁMENIE miesta uloženia písomnosti_Tibor Kriššák 14.06.2022
VEREJNÁ VYHLÁŠKA_OZNÁMENIE miesta uloženia písomnosti_Štefan Grech 14.06.2022
Oznámenie o strategickom dokumente 09.06.2022
Nastavenia cookies