Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum
Programový rozpočet mesta - Program: 9 Životné prostredie 04.03.2019
Dražba č. 180083 - 1.kolo 01.03.2019
VZN č. 61 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 01.03.2019
VZN č. 42 o chove a držaní psov na území mesta Stará Ľubovňa 01.03.2019
VZN č. 47 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách ... 01.03.2019
VZN č. 35 o určení školských obvodov 01.03.2019
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v meste Stará Ľubovňa za rok 2018 27.02.2019
Dražba č. 133/17-2018 - opakovaná 3. kolo 26.02.2019
Zápisnica z rokovania MsZ 15.02.2019 22.02.2019
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 22.02.2019
Dražba č. 105-7/2018 - 1.kolo 12.02.2019
Návrh zmeny - Programový rozpočet Mesta 12.02.2019
Návrh zmeny VZN č. 61 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 11.02.2019
Návrh zmeny VZN č. 47 O určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách ... 11.02.2019
Návrh zmeny VZN č. 42 O chove a držaní psov 11.02.2019
Návrh zmeny VZN č. 35 o určení školských obvodov základných škôl 11.02.2019
Zápisnica z rokovania MsZ 31.01.2019 08.02.2019
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 08.02.2019
Verejná vyhláška č. 20604/2018-001/Va 07.02.2019
Voľby do Európskeho parlamentu 05.02.2019
Dražba č. 133/11-2018 - opakovaná, 2.kolo 01.02.2019
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 25.01.2019
Zápisnica z VK - vedúci odd. výstavby, územného rozvoja a životného prostredia 23.01.2019
Voľby prezidenta Slovenskej republiky 11.01.2019
Ozámenie o dražbe č. 133/5-2018 27.12.2018
Oznámenie o zatvorení Mestského úradu 27.12.2018
Oznámenie o dražbe č. 098/2018 20.12.2018
Zápisnica z ustanovujúceho rokovania MsZ 10.12.2018 14.12.2018
Oznámenie o dražbe č. 394/2018, č. 395/2018 11.12.2018
Výberové konanie - vedúci oddelenia výstavby, územného rozvoja a životného prostredia 07.12.2018
Oznam o ustanovujúcom rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 05.12.2018
Výberové konanie - odborný zamestnanec, MŠ Tatranská 21, Stará Ľubovňa 03.12.2018
Zápisnica z rokovania MsZ 25.10.2018 07.11.2018
VZN č. 52 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, MŠ a školských zariadení 29.10.2018
VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 29.10.2018
VZN č. 43 o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení ... 29.10.2018
VZN č. 54 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty na území mesta Stará Ľubovňa 29.10.2018
Oznam - bezpečná vykurovacia sezóna 2018/2019 29.10.2018
Oznam - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Stará Ľubovňa 26.10.2018
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 18.10.2018
Výberové konanie - odborný garant a odborný pracovník Komunitného centra 18.10.2018
OZNAM pre politické strany a koalície 11.10.2018
Výberové konanie - odborný zamestnanec, MŠ Tatranská 21, Stará Ľubovňa 08.10.2018
Zápisnica z rokovania MsZ 20.09.2018 29.09.2018
OZNAM o zatvorení MsÚ 27.09.2018
Oznámenie o zverejnení záverečného stanoviska vo veci "Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja 2016-2020" 21.09.2018
Výberové konania - MŠ Tatranská, Stará Ľubovňa 19.09.2018
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 14.09.2018
Návrh zmeny VZN č. 28 o vymedzení miest a stanovení podmienok na umiestnenie volebných plagátov počas volebnej kampane 05.09.2018
OZNAM o zatvorení Matričného úradu 04.09.2018
Nastavenia cookies