Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum
OZNÁMENIE o zatvorení Matričného úradu dňa 21.06.2022 20.06.2022
Voľby do orgánov samosprávy a orgánov samosprávnych krajov 2022 17.06.2022
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 23.06.2022 16.06.2022
Verejná vyhláška - 1302/22-Žd 14.06.2022
VEREJNÁ VYHLÁŠKA_OZNÁMENIE miesta uloženia písomnosti_Tibor Kriššák 14.06.2022
VEREJNÁ VYHLÁŠKA_OZNÁMENIE miesta uloženia písomnosti_Štefan Grech 14.06.2022
Oznámenie o strategickom dokumente 09.06.2022
Návrh zmeny VZN č. 47 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach 07.06.2022
VEREJNÁ VYHLÁŠKA_OZNÁMENIE o doručení písomnosti - Erika Štiberová 02.06.2022
Zverejnenie údajov podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 27.05.2022
VEREJNÁ VYHLÁŠKA_OZNÁMENIE o doručení písomnosti - Rastislav Stanko, bytom Stará Ľubovňa 23.05.2022
VEREJNÁ VYHLÁŠKA_OZNÁMENIE o doručení písomnosti - Pavol Kulik, bytom Stará Ľubovňa 23.05.2022
VEREJNÁ VYHLÁŠKA_OZNÁMENIE o doručení písomnosti - Tibor Kriššák, bytom Stará Ľubovňa 23.05.2022
Výsledok vybavenia petície podanej dňa 21.02.2022 23.05.2022
Výberové konanie - učiteľka - MŠ Vsetínska 13.05.2022
Zápisnica z rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 28.04.2022 06.05.2022
Verejná vyhláška - 1302/22-Žd 03.05.2022
OZNÁMENIE o doručení písomnosti 03.05.2022
OZNÁMENIE o doručení písomnosti - Karol Hudák 29.04.2022
Výberové konanie - riaditeľ ZŠ Komenského 6, Stará Ľubovňa 29.04.2022
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 28.04.2022 21.04.2022
Návrh zmeny VZN č. 63 - od 1.6.2022 11.04.2022
Zápisnica z rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 30.03.2022 08.04.2022
Zrušenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 04.04.2022
Podmienky poskytnutia finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi 01.04.2022
Zákaz využívania lesov verejnosťou 30.03.2022
VEREJNÁ VYHLÁŠKA_OZNÁMENIE o doručení písomnosti - Ján Koky, bytom Stará Ľubovňa 29.03.2022
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 28.03.2022
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 30.03.2022 25.03.2022
Verejná vyhláška - OÚ - Rozhodnutie - IBV Hajtovky 08.03.2022
Informácia o začatí správnych konaní 28.02.2022
Zápisnica z rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 17.02.2022 25.02.2022
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Stará Ľubovňa za rok 2021 21.02.2022
VZN č. 69 o určení výšky FP na mzdy a prevádzku na žiaka v ZUŠ, dieťa v MŠ a školských zariadeniach 18.02.2022
VZN č. 68 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní žúmp 18.02.2022
Upozornenie RVPS na povinnosť držiteľa registrovať chov hospodárskych zvierat bez pôvodu v CEHZ Žilina 18.02.2022
OZNAM o výberovom konaní - MŠ Tatranská 17.02.2022
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 17.02.2022 10.02.2022
OZNÁMENIE o doručení písomnosti - Pavol Kulík 10.02.2022
Informácia o začatí správnych konaní 09.02.2022
Návrh Dodatku č. 1 ku Komunitnému plánu sociálnych služieb Mesta Stará Ľubovňa na r. 2021 - 2024 04.02.2022
Návrh VZN č. 69 o určení výšky FP na mzdy a prevádzku na žiaka v ZUŠ, MŠ a ŠZ 31.01.2022
Návrh VZN č. 68 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní žúmp 31.01.2022
Informácia o začatí správnych konaní 14.01.2022
Návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov 14.01.2022
Oznam o vyhlásenie výberového konania - TSP 04.01.2022
Zápisnica z rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 29.12.2021 29.12.2021
Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov Územného plánu mesta - verejná vyhláška 21.12.2021
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 29.12.2021 21.12.2021
Zápisnica z rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 09.12.2021 20.12.2021
Nastavenia cookies