Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum
Zápisnica z rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 17.06.2021 25.06.2021
Verejná vyhláška 3464-21-Žd 23.06.2021
VZN č. 47 o určení príspevku na úhradu nákladov v školách - účinné od 01.09.2021 22.06.2021
Výberové konanie - učiteľ/ka MŠ Vsetínska 17.06.2021
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 17.06.2021 10.06.2021
OZNÁMENIE o doručení písomnosti - Valigurský Pavel 08.06.2021
OZNÁMENIE o doručení písomnosti - Dávid Badžo 01.06.2021
Návrh VZN č. 47 o určení príspevku na úhradu nákladov v školách 01.06.2021
Oznam o výberovom konaní - Komunitné centrum Stará Ľubovňa 28.05.2021
Informácia o začatí správnych konaní 26.05.2021
Verejná vyhláška VSD 21.05.2021
Zápisnica z VK - referent spoločného obecného úradu 20.05.2021
Informácia o začatí správnych konaní 05.05.2021
Zápisnica z rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 22.04.2021 27.04.2021
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 22.04.2021 16.04.2021
Výberové konanie - referent stavebného úradu 12.04.2021
Informácia o začatí správnych konaní 31.03.2021
OZNÁMENIE o zápise žiakov do 1. ročníka základných škôl v meste Stará Ľubovňa 17.03.2021
Oznámenie chovateľom zvierat 16.03.2021
OZNÁMENIE o doručení písomnosti - Tibor Kriššák 16.03.2021
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov 05.03.2021
Zápisnica z rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 18.02.2021 26.02.2021
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Stará Ľubovňa za rok 2020 23.02.2021
OZNÁMENIE o doručení písomnosti 22.02.2021
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 16.02.2021
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 18.02.2021 12.02.2021
Oznam o zmene termínu VK na pozíciu TSP 11.01.2021
Oznam o výberovom konaní - ETP Slovensko, Stará Ľubovňa 11.01.2021
Zápisnica z rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 10.12.2020 18.12.2020
Výberové konanie č. 2 - rodičovský asistent, MŠ Tatranská 21, Stará Ľubovňa - PREDĹŽENIE TERMÍNU 17.12.2020
VZN č. 65 o územnom pláne mesta Stará Ľubovňa, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ,,Zmeny a doplnky č. 2 ÚP Mesta Stará Ľubovňa 15.12.2020
Oznámenie o vyhlásení VK - TSP 08.12.2020
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 04.12.2020
Výberové konanie - vedúci spoločného obecného úradu 02.12.2020
Výberové konanie - riaditeľ základnej školy Podsadek 27.11.2020
Výberové konanie č. 2 - rodičovský asistent, MŠ Tatranská 21, Stará Ľubovňa 26.11.2020
Návrh VZN č. 65 o územnom pláne mesta Stará Ľubovňa, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ,,Zmeny a doplnky č. 2 ÚP Mesta Stará Ľubovňa 25.11.2020
KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA STARÁ ĽUBOVŇA 2021 – 2024 25.11.2020
OZNÁMENIE o zrušení výberového konania - referent oddelenia správy majetku mesta 20.11.2020
Ponukové konanie - ZŠ Levočská 20.11.2020
Oznam o výberovom konaní - ZŠ Komenského, Stará Ľubovňa 20.11.2020
Návrh zmeny VZN č. 52 o určení výšky dotácie na žiaka 18.11.2020
VZN č. 41 - zmeny k 01.01.2021 05.11.2020
Výberové konanie - rodičovský asistent, MŠ Tatranská 21, Stará Ľubovňa 03.11.2020
Zápisnica z rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 22.10.2020 29.10.2020
Oznam o zmene termínu rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 21.10.2020
Informácia o začatí správnych konaní 20.10.2020
Informácia o začatí správnych konaní 16.10.2020
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 15.10.2020
Výberové konanie - referent správy majetku mesta 08.10.2020
Nastavenia cookies