Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum
Návrh VZN č. 69 o určení výšky FP na mzdy a prevádzku na žiaka v ZUŠ, MŠ a ŠZ 31.01.2022
Návrh VZN č. 68 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní žúmp 31.01.2022
Informácia o začatí správnych konaní 14.01.2022
Návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov 14.01.2022
Oznam o vyhlásenie výberového konania - TSP 04.01.2022
Zápisnica z rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 29.12.2021 29.12.2021
Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov Územného plánu mesta - verejná vyhláška 21.12.2021
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 29.12.2021 21.12.2021
Zápisnica z rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 09.12.2021 20.12.2021
Oznámenie o začatí konania OÚ 17.12.2021
OZNÁMENIE o doručení písomnosti - Martin Demák 14.12.2021
VZN č. 52 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 13.12.2021
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 09.12.2021 03.12.2021
Zápisnica z rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 24.11.2021 25.11.2021
Oznam o zmene termínu rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 24.11.2021 23.11.2021
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 24.11.2021 19.11.2021
Návrh zmeny VZN č. 52 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 15.11.2021
Výberové konanie - právnik 03.11.2021
Zápisnica z rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 21.10.2021 29.10.2021
VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku v meste Stará Ľubovňa účinné od 01.01.2022 22.10.2021
VZN č. 67 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Stará Ľubovňa - lokalita Šibeničná hora 22.10.2021
Výberové konanie - riaditeľ EKOS spol.s r.o. 20.10.2021
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 21.10.2021 15.10.2021
Návrh VZN č. 67 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev 05.10.2021
Zápisnica z rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 23.09.2021 04.10.2021
Verejná vyhláška - 3609-21-Žd 04.10.2021
Verejná vyhláška - 3887-21-Žd 04.10.2021
Návrh zmeny VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku 01.10.2021
Oznámenie o začatí konania 30.09.2021
VZN č. 63 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Stará Ľubovňa 24.09.2021
VZN č. 48 o určení miesta a času zápisu dieťaťa v základnej škole 24.09.2021
VZN č. 66 o určení spádových materských škôl 24.09.2021
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 23.09.2021 17.09.2021
Zrušenie výberového konania - referent ekonomického oddelenia 16.09.2021
OZNAM - Vybavovanie parkovacích kariet dňa 16.09.2021 16.09.2021
Výberové konanie č. 2 - pedagogický asistent, MŠ Vsetínska 36, Stará Ľubovňa 08.09.2021
Výberové konanie - referent ekonomického oddelenia 07.09.2021
Návrh zmeny VZN č. 63 o poskytovaní sociálnych služieb 02.09.2021
Oznam o zmene termínu rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 30.08.2021
Vyhláška o dražbe nehnuteľností 24.08.2021
Výberové konanie č. 1 - rodičovský asistent, MŠ Vsetínska 36, Stará Ľubovňa 18.08.2021
Výberové konanie č. 1 - odborný zamestnanec, MŠ Vsetínska 36, Stará Ľubovňa 18.08.2021
Výberové konanie č. 1 - pedagogický asistent, MŠ Vsetínska 36, Stará Ľubovňa 18.08.2021
Návrh VZN č. 67 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Stará Ľubovňa 16.08.2021
Návrh VZN č. 66 o určení spádových materských škôl 12.08.2021
Návrh zmeny VZN č. 48 o určení miesta a času zápisu dieťaťa 12.08.2021
OZNAM o výberovom konaní_MŠ Tatranská 21, Stará Ľubovňa - pg asistent 04.08.2021
OZNAM o výberovom konaní_MŠ Tatranská 21, Stará Ľubovňa - pg asistent 26.07.2021
OZNÁMENIE o doručení písomnosti - Viliam Šipoš 26.07.2021
Verejná vyhláška - Oznámenie o prerokovaní lokality SKUEV4094 Lúky Horného Spiša 28.06.2021
Nastavenia cookies