19.6.2023

VOĽBY do NR SR konané dňa 30.09.2023

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z.z.

vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia dňa

30.septembra 2023 od 07.00h do 22.00h

 

Deň konania volieb: 30.september 2023

Čas konania volieb:  07.00h - 22.00h

Hlasovací preukaz:  https://www.minv.sk/?nr23-preukaz

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

  • osobne na Mestskom úrade Stará Ľubovňa, 1. poschodie, č. dverí 210 ( najneskôr 29.09.2023 v čase úradných hodín), 
  • v listinej podobe ( najneskôr 08.09.2023 na adresu Mestský úrad stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa),
  • e-mailom: katarina.pavelcakova@staralubovna.sk ( najneskôr 08.09.2023)

Voľba poštou:          https://www.minv.sk/?nr23-posta

  • volič s trvalým pobytom, ako aj volič ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa bude nachádzať mimo územia Slovenskej republiky, môže  najneskôr do 09. augusta 2023 požiadať ministerstvo vnútra o voľbu poštou

Adresa na doručovanie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie ( v lehote do 21.08.2023, do 24.00h):

Miesta na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do NR SR 2023:

Bezplatná výlepná plocha na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do NR SR 2023 je pre politické subjekty vyhradená pre každý politický subjekt o veľkosti A3. Výlepná plocha je k dispozícií až do skončenia volebnej kampane. Miesta na vylepovanie volebných plagátov sa nachádzajú na:

  • ul. Tatranská, Stará Ľubovňa ( trávnatá plocha od predajne Večierka smerom k OD Družba)
  • sídlisku Východ, pri bývalom OD Billa

Oznámenie o čase a mieste konania volieb pre občanov s trvalým pobytom len ,,Stará Ľubovňa", bez ulice:

  • Obyvatelia s trvalým pobytom len ,,Stará Ľubovňa" patria do volebného okrsku č. 1 - Provinský dom, Nám.sv.Mikuláša 12, Stará Ľubovňa

K stiahnutiu

Publikované: 19.6.2023 | Aktualizácia: 6.9.2023 | Zobrazené: 1704

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies