Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum
Upustenie od dobrovoľnej dražby č. DU-POS DD 100/2019 24.03.2020
Oznámenie o zámere - Parkovací dom 18.03.2020
Návrh zmeny VZN č. 64 o regulovaní parkovania vozidiel na vymedzenom území mesta Stará Ľubovňa 11.03.2020
Informácia o začatí správnych konaní 11.03.2020
Oznámenie o zámere 11.03.2020
Verejná vyhláška - obchvatová komunikácia pre IBV rovinky 03.03.2020
Zápisnica z rokovania MsZ 20.02.2020 02.03.2020
Dražba č. 70-9/2019 Hr 29.02.2020
Výberové konanie - člen miestnej občianskej poriadkovej služby 29.02.2020
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Stará Ľubovňa 28.02.2020
Oznámenie o dražbe č. DD 100/2019 26.02.2020
Informácia o začatí správnych konaní 25.02.2020
Výzva na vykonanie voľby členov rady školy 21.02.2020
Verejná vyhláška - ZaD č. 2 ÚPN 20.02.2020
Výberové konanie - riaditeľ OOCR Severný Spiš - Pieniny 19.02.2020
Výberové konanie - príslušník MsP Stará Ľubovňa 18.02.2020
Zápisnica z rokovania MsZ 11.02.2020 13.02.2020
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 13.02.2020
OZNÁMENIE o doručení písomnosti 12.02.2020
Verejná vyhláška č. OU-SL-OSZP-2020/002122-003 12.02.2020
DRAŽBA č. DD 07/2019 (3.kolo - opakovaná) 11.02.2020
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 07.02.2020
Stavebné povolenie 07.02.2020
Informácia o začatí správnych konaní 05.02.2020
Výberové konanie - Pedagogický asistent MŠ 04.02.2020
Verejná vyhláška 04.02.2020
VZN č. 64 o regulovaní parkovania vozidiel na vymedzenom území mesta Stará Ľubovňa 13.01.2020
Zápisnica z rokovania MsZ 11.12.2019 23.12.2019
Ponukové konanie - ZŠ Levočská 23.12.2019
Verejná vyhláška 20.12.2019
Informácia o začatí správnych konaní 19.12.2019
VZN č. 52 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, MŠ a školských zariadení 17.12.2019
Preskúšanie elektronických sirén 12.12.2019
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 04.12.2019
DRAŽBA č. DD 07/2019 (2.kolo - opakovaná) 04.12.2019
Návrh zmeny VZN č. 64 o regulovaní parkovania vozidiel 26.11.2019
Návrh zmeny VZN č. 52 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 20.11.2019
Oznámenie správcu so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu 18.11.2019
Výberové konanie - terénny pracovník 15.11.2019
Výberové konanie - asistent odborného pracovníka Komunitného centra 14.11.2019
Oznam o zmene termínu rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 14.11.2019
Zápisnica z rokovania MsZ 30.10.2019 11.11.2019
Informácia o začatí správnych konaní 06.11.2019
Rozhodnutie OÚ SĽ - ÚPM SĽ, zmeny a doplnky č. 2/2019 31.10.2019
VOĽBY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE KONANÉ DŇA 29.02.2020 25.10.2019
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 24.10.2019
Stavebné povolenie - Humanitarian, n. o. 23.10.2019
Dražba č. VDS 50-7/2019 - 1.kolo 22.10.2019
Výberové konanie - pedagogický asistent MŠ Tatranská 17.10.2019
Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 17.10.2019
Nastavenia cookies