14.6.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA_OZNÁMENIE miesta uloženia písomnosti_Tibor Kriššák

Verejná vyhláška

o oznámení miesta uloženia písomnosti 

 

Adresát písomnosti: Tibor Kriššák

bytom: 064 01 Stará Ľubovňa 

 

Mesto Stará Ľubovňa v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z.z o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateteľov SR

oznamuje

Tiborovi Kriššákovi, naposledy bytom Stará Ľubovňa,

doručenie listovej zásielky zo dňa 09.06.2022 a uloženie zásielky na Daňovom úrade Prešov, pobočka Stará Ľubovňa, Prešovská 1, 064 01 Stará Ľubovňa v kancelárii č. 304.

Adresát si môže uvedenú písomnosť/ zásielku vyzdvihnúť   v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia počas úradných hodín.

 

V Starej Ľubovni dňa 14.06.2022

K stiahnutiu

Publikované: 14.6.2022 | Aktualizácia: 14.6.2022 | Zobrazené: 82

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies