2018

P.č. Názov výberového konania Podmienky Zápisnica
1. Výberové konanie - riaditeľ a konateľ spol. EKOS spol. s r.o.  Podmienky  Zápisnica
2. Výberové konanie - matrikár  Podmienky  Zápisnica
3. Výberové konanie - odborný garant a pracovník komunitného centra  Podmienky  Zápisnica
4. Výberové konanie - referent daňového referátu  Podmienky  Zápisnica
5. Výberové konanie - referent kultúry a športu  Podmienky  Zápisnica
6. Výberové konanie - referent odd. výstavby, ÚP a životného prostredia  Podmienky  Zápisnica
7. Výberové konanie - vedúci odd. správy majetku mesta  Podmienky  Zápisnica
8. Výberové konanie - vedúci odd. vnútornej správy a služieb obyvateľstva  Podmienky  Zápisnica
9. Výberové konanie - vedúci odd-sociálnych vecí a bytovej politiky  Podmienky  Zápisnica
10. Výberové konanie - vedúci odd. výstavby, ÚP a životného prostredia  Podmienky  Zápisnica
Nastavenia cookies